Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę

Pytanie:

Były pracownik wystąpił do pracodawcy o zmianę podstawy prawnej rozwiązania umowy o pracę z art. 52 paragraf 1 pkt 1 KP na porozumienie stron z pozostawieniem daty rozwiązania umowy o pracę co miało miejsce kilka miesięcy temu. Osoba ta odbywa karę pozbawienia wolności. Zwolniona została za nieobecności nieusprawiedliwione prawdopodobnie była aresztowana w tamtym czasie o czym pracodawca nie wiedział. Zmianę tłumaczy obawą o znalezienie pracy po odbyciu kary.Czy może pracodawca po tak długim czasie zmienić tryb rozwiązania umowy o pracę z art. 52 paragraf 1 pkt 1 Kodeksu pracy na porozumienie stron?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wydaje się, że zmiana trybu wypowiedzenia umowy jest dopuszczalna. Mogłoby to nastąpić poprzez wniesienie odwołania do sądu pracy w trybie art. 44 kodeksu pracy. Sąd ma obowiązek nakłaniać strony do zawarcia ugody. Często polega ona właśnie na zmianie trybu rozwiązania umowy na porozumienie stron - przy czym data rozwiązania umowy nie ulega zmianie. Pracodawca i pracownik mogą się też dogadać jeszcze przed pierwszą rozprawą w sądzie lub zanim sporna sprawa trafi do sądu - wówczas właśnie zawierają ugodę pozasądową. Można ją zawrzeć w zasadzie w przypadku każdej spornej kwestii ze stosunku pracy, a zwłaszcza, jeśli chodzi o konflikty związane z rozwiązywaniem stosunków pracy. Takie stanowisko zostało potwierdzone w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 października 1986 r. (sygn. III PZP 60/86) - „Dopuszczalne jest zawarcie ugody sądowej, na mocy której strony przekształcają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia także bez zmiany daty rozwiązania umowy, jeżeli oświadczenie zakładu pracy o wcześniejszym rozwiązaniu tej umowy zostało skutecznie odwołane, a zawarcie ugody nie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego i słusznym interesem stron".

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: