e-prawnik.pl Porady prawne

zniesienie wspólwłasności

Pytanie:

Wspólnota mieszkaniowa uchwałą podjętą większością udziałów postanowiła sprzedać części wspólne ( pomieszczenia gospodarcze na półpiętrach klatek schodowych) Właścicielom. Do przeprowadzenia czynności prawnej wymagana jest zgoda wszystkich Właścicieli, która jest niemożliwa do osiągnięcia. Jaka jest możliwość przeprowadzenia sprzedaży, pomimo braku jednomyślności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: zniesienie wspólwłasności

14.3.2013

Skoro mowa o uchwale to zakładamy, że jest to duża wspólnota mieszkaniowa. W takim przypadku zastosowanie znajdą ogólne reguły dotyczące podejmowania uchwał w sprawach przekraczających zwykły zarząd. Zgodnie z ustawą o własności lokali:

Art. 22. 2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

Sprzedaż części nieruchomości jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Z dalszego brzmienia ustawy wynika, że uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos. Jeżeli odpowiednia większość została osiągnięta – nie ma konieczności uzyskiwania zgody wszystkich właścicieli – można dokonać sprzedaży. Taka większość jest też wymagana przy wyrażaniu zgody na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej i zmiana przeznaczenia części tej nieruchomości. Jednocześnie nie ma możliwości przymuszenia potencjalnych kupców do dokonania zakupu przedmiotowych pomieszczeń. Jeżeli nie zechcą oni dobrowolnie złożyć odpowiednich oświadczeń woli – nie dojdzie do zawarcia umów sprzedaży. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ