Zwlekanie z wpisem w księdze wieczystej

Pytanie:

Jaki przepis narusza właściciel nieruchomości, jeżeli przez 6 lat nie ujawnił swojej własności w księdze wieczystej? Czy narusza również przepisy prawa karnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ujawnienie własności w księdze wieczystej powoduje, iż właściciel nieruchomości odpowiada na podstawie przepisów art. 35 oraz 36 ust. 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania powyższego obowiązku bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu (art. 35 ustawy).

Nadto sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10 000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności. W razie ujawnienia prawa własności nieruchomości, grzywny nieuiszczone mogą być umorzone w całości lub części (art. 36 ust. 4 ustawy).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY