Zwolnienie lekarskie a umowa na okres próbny

Pytanie:

W dniu 1 września firma zatrudniła pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny (1 miesiąc). W dniu 8 września pracownik przeszedł operację i dostał zwolnienie lekarskie na 30 dni. Wcześniej do 31 sierpnia przebywał na stażu z urzędu pracy. Więc wg nas ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. W dniu 30 września wygaśnie umowa i chyba nie możemy jej przedłużyć skoro pracownik będzie w tym okresie na zwolnieniu. Pracownik na pewno dostanie następne zwolnienie lekarskie. Kto po rozwiązaniu umowy o pracę będzie zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia chorobowego? Czy nie musimy przedłużać tej umowy? Jak długo ww. pracownik może przebywać na zwolnieniu lekarskim?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenie chorobowego (w przedmiotowej sprawie będzie to okres obowiązywania umowy o prace na czas określony). Jak wynika z powyższego warunkiem otrzymania tego zasiłku jest powstanie niezdolności do pracy w trakcie trwania stosunku pracy. Fakt wygaśnięcia tego stosunku na podstawie upływu czasu, na jaki został zawarty nie powoduję bowiem utraty w/w prawa. Pracodawca będzie, więc zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez okres 33 dni niezdolności do pracy, jednakże w przedstawionym stanie faktycznym umowa o pracę rozwiąże się z terminem wcześniejszym (po 22 dniach). Pracodawca nie ma obowiązku przedłużać umowy o pracę do upływu okresu 33 dni. Jeżeli stosunek pracy ustał przed w/w terminem, wówczas pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, a pracodawca z momentem rozwiązania umowy o pracę zostaje zwolniony z obowiązku wypłaty wynagrodzenia chorobowego.

Ustawodawca jednak w art. 13 w/w ustawy wskazuje, że zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego (np. umowy o pracę), jeżeli osoba niezdolna do pracy:

 1. ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;
 2. kontynuuje działalność zarobkową lub podjęta działalność zarobkowa stanowiąca tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniająca prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;
 3. nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy;
 4. jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego bądź świadczenia przedemerytalnego;
 5. podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Długość zwolnienia lekarskiego zależy od stanu zdrowia pracownika, prawo nie przewiduje górnej granicy terminu zwolnienia lekarskiego. Jednakże art. 53 § 1 pkt 1 kodeksu pracy przewiduje, iż pracodawca może (nie musi) rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy; dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.9.2017

  Zasiłek chorobowy - Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 16.10.2017

  Umowa o pracę - Co musisz wiedzieć o umowie o pracę?

  Kodeks pracy wyróżnia następujące podstawowe rodzaje umów o pracę: umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony. Umowa (...)

 • 13.2.2018

  E-zwolnienia już w lipcu

  Z dniem 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, (...)

 • 17.4.2015

  Wszystko o zwolnieniach lekarskich

  Zimowa aura oprócz niewątpliwie przyjemnych skojarzeń ze Świętami i wyjazdami w góry, wiąże się niestety również z częstszymi wizytami u lekarza i zachorowaniami. Nie pozostaje (...)