Zwolnienie strony przegranej od obowiązku zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej

Pytanie:

Czy możliwe jest zwolnienie strony przegranej od obowiązku zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej, po zakończonym już postępowaniu?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W tej kwestii należy wskazać, iż nie jest możliwe żądanie zwolnienia z kosztów sądowych po zakończonym już postępowaniu. Dodatkowo, wynagrodzenie adwokata nie stanowi składnika kosztów sądowych tylko szerszego pojęcia kosztów procesu. Zatem po pierwsze nie jest możliwe, aby uzyskanie zwolnienia z kosztów sądowych obejmowało także koszty wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej w razie przegrania procesu. Po drugie art. 108 ustawy o kosztach sądowych  expresis verbis  stanowi, iż  zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku  zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: