Premie uznaniowe

Pytanie:

"Dyrektor instytucji artystycznej udziela premię uznaniową w miesiącu, a w regulaminie wynagradzania brak jest zapisów dotyczących przyznawania premii uznaniowej.Czy dyrektor może taką premię udzielić"

Odpowiedź prawnika: Premie uznaniowe

Pracodawca poza wynagrodzeniem podstawowym może przydzielić pracownikowi wynagrodzenie dodatkowe, które może przybrać dwie formy. Pierwsza to tzw. premia regulaminowa, której otrzymanie jest ściśle związane z wypełnieniem warunków zawartych w regulaminie wynagradzania pracowników, lub w samej umowie o pracę. Premia ta ma charakter roszczeniowy i do jej otrzymania konieczne będzie złożenie wniosku o przyznanie. Drugą formą dodatkowego wynagrodzenia jest nagroda, czyli tzw. premia uznaniowa, która została uregulowana w 105 artykule kodeksu pracy. Nagroda jest pieniężnym lub rzeczowym świadczeniem przyznawanym pracownikowi przez pracodawcę wedle swojego uznania, a jej przyznanie nie jest związane z wypełnieniem konkretnych wymogów zawartych np. w regulaminie wynagrodzenia. Uznaniowy charakter tej nagrody oznacza, iż pracodawca samodzielnie podejmuje decyzję czy przyznać pracownikowi nagrodę, a jest on ograniczony jedynie przez spoczywający na pracodawcy obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników pracy. Biorąc pod uwagę rodzaj oraz sposób przydzielania nagrody, jaką jest premia uznaniowa należy stwierdzić, iż dyrektor mógł ją przyznać pracownikowi.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika