Becikowe a poród za granicą

Pytanie:

Jestem Polką, dziecko urodziło się 2 miesiące temu w Niemczech, Ojcem jest obywatel USA przebywający razem ze mną, razem opiekujemy się dzieckiem. Zgłosiłam się do MOPSU z wnioskiem o zasiłek ale odmówiono mi ponieważ konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o zarobkach. Ja mogę przedstawić ale ojciec dziecka jest tu jako turysta i nie ma możliwości uzyskania czegokolwiek z US , U Pracy czy czegoś. Faktycznie zarobkuje na czarno, sprzedając przygodnym klientom biżuterię. Jak mogę się starać o \"becikowe\". Co przedstawić urzędowi żeby zaakceptowali i przyznali mi zasiłek. O jaki dokument mogłabym się starać? urzędzie coś mówiono o tym żebym pozwała ojca o alimenty, no ale on jest obcokrajowcem!

Masz inne pytanie do prawnika?

18.9.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Becikowe a poród za granicą

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje trzy rodzaje świadczeń z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenia te są przyznawane niezależnie od siebie, czyli, jeżeli spełnia się wszystkie warunki, można uzyskać świadczenie z trzech tytułów. Pierwszym z nich, jest becikowejednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł. Zapomoga ta przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodów.  Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania. Do wniosku należy dołączyć: akt urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że jednorazowa zapomoga na dziecko nie została już pobrana.

Porady prawne

Kolejnym świadczeniem, jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przez osobę zamieszkałą w danej gminie, która może zostać przyznana w drodze uchwały gminy. Od konkretnej gminy zależeć będzie więc, czy świadczenie to na danym terenie zostaje przyznawane. W tym przypadku rada gminy określi wysokość i warunki przyznania zapomogi.

Trzecim ze świadczeń przewidzianych przez tą ustawę jest dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Dodatek ten, również w wysokości 1.000 zł przysługuje jednorazowo matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Aby otrzymać to świadczenie, należy być uprawnionym do zasiłku rodzinnego, a więc, między innymi, spełniać kryteria dochodowe. W związku z tym w pierwszej kolejności należy postarać się o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka. Dokumenty, jakie należy złożyć zostały opisane w artykule: Kiedy przysługuje zasiłek rodzinny? Przez rodzinę ustawa rozumie: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego.

Jak rozumiemy z zadanego pytania, nie jesteście Państwo małżeństwem, jednakże biologiczny ojciec dziecka uznał je, więc jest jego ojcem w rozumieniu prawa. W takiej sytuacji jego dochody będą podlegały uwzględnieniu. Jeżeli nie osiąga on dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem w Polsce, należy złożyć stosowne oświadczenie i zaznaczyć, że dana osoba przebywa na terytorium RP w celach turystycznych (zaświadczenie o zarobkach składa się bowiem, jeżeli dana osoba osiągnęła dochody opodatkowane, bądź na zasadach ogólnych, bądź w inny sposób). Ustawa i rozporządzenie dotyczące dokumentów składanych wraz z wnioskiem nie precyzują wprost, jakie dokumenty powinien złożyć cudzoziemiec. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w tych aktach, to podmiot realizujący świadczenie może domagać się odpowiedniego dokumentu, a zatem możliwe jest, że organ zażąda, np.  zaświadczenia o zarobkach z zagranicy. Można również dodać, że fakt, iż ojciec dziecka jest obcokrajowcem nie stoi na przeszkodzie, by żądać od niego alimentów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

Jeśli urodziło Ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Kto może otrzymać becikowe? Może je dostać każdy, (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Kto może skorzystać z uprawnień w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”? Może z nich skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),  rodziny, w których przyjdzie (...)

Ciąża za granicą nie pozbawi becikowego

Ciąża za granicą nie pozbawi becikowego

Kobieta, która podczas ciąży przebywała pod opieką lekarską poza granicami Polski, również może ubiegać się o becikowe oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgłaszają się gminy oraz sami rodzice, którzy (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu (...)

Zmiany w

Zmiany w "becikowym"

Z dniem 1 listopada wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przyznawania „becikowego". Po dniu wejścia w życie tej ustawy kobieta dostanie wspomniane świadczenie tylko wtedy, gdy w urzędzie przedstawi zaświadczenie o minimum trzech wizytach u ginekologa. Do otrzymania "becikowego" (...)

Urzędnicy cię denerwują? Zaloguj się

Urzędnicy cię denerwują? Zaloguj się

Nie będziesz musiał stać w kolejkach, by załatwić drobną sprawę. Wniosek o becikowe czy wydanie prawa jazdy złożysz nawet w nocy. Wystarczy komputer z dostępem do internetu i założenie profilu zaufanego na portalu ePUAP. Taki profil jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego (...)

Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Dla kogo becikowe? Becikowe jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym po urodzeniu dziecka, nie później niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Jest to jednorazowa zapomoga wypłacana na wniosek opiekuna dziecka: rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.   Zasady przyznawania (...)

Pieniądze na dzieci - szykują się zmiany

Pieniądze na dzieci - szykują się zmiany

  Podajemy wyjaśnienia MPiPS w związku z artykułem red. Jacka Kowalskiego „Pieniądze na dzieci. Będą zmiany" (Gazeta Wyborcza 10-11.01.09 r.): Zasiłek pielęgnacyjny: bez pustych miesięcy Nieprawdą jest, że: „zainteresowany zgłasza się do urzędu, składa wniosek z dokumentami, (...)

Zmiany w prawie od Nowego Roku

Zmiany w prawie od Nowego Roku

1 stycznia to nie tylko początek Nowego Roku ale także dzień w którym zazwyczaj wchodzi w życie wiele zmian w przepisach. Nie będzie inaczej i w 2012 roku. Przedstawiamy przegląd najistotniejszych zmian. Dłuższy urlop macierzyński Zmianie ulega wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. (...)

Jak uzyskać zaświadczenie do becikowego?

Jak uzyskać zaświadczenie do becikowego?

Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - nie jest świadczeniem obowiązkowym - aby je otrzymać, należy złożyć wniosek oraz dostarczyć wszelkie wymagane dokumenty (tu znajdziesz pełną listę wymaganych dokumentów). Od 2009 roku warunkiem koniecznym możliwości (...)

Jakie zmiany czekają nas w 2013 roku?

Jakie zmiany czekają nas w 2013 roku?

Od 2013 roku łatwiej o paszport Gdzie po paszport? Od 17 stycznia 2013 roku ubiegający się o wydanie dokumentu paszportowego bądź paszportu tymczasowego będzie mógł złożyć wniosek w każdym urzędzie wojewódzkim – nie jak dotychczas w urzędzie wojewódzkim właściwym (...)

Nie będzie łatwiej w zdobyciu becikowego

Nie będzie łatwiej w zdobyciu becikowego

Ministerstwo Zdrowia nie przedłuży 10-tygodniowego terminu badań, w trakcie którego kobieta w ciąży powinna zgłosić się do lekarza na pierwszą kontrolę. Z inicjatywą złagodzenia przepisu wystąpiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Od 1 listopada rodzice starający się (...)

Rodziny dostaną więcej

Rodziny dostaną więcej

Od 1 listopada wzrośnie kwota zasiłku rodzinnego. Wyższe będzie również świadczenie pielęgnacyjne. Nowy okres zasiłkowy - na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych - rozpoczyna się już 1 listopada i będzie trwał do 31 października przyszłego roku. W większości wypadków (...)

Więcej rodzin dostanie świadczenia rodzinne

Więcej rodzin dostanie świadczenia rodzinne

Posłowie PSL chcą usunięcia z definicji dochodu, na podstawie której ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych, stypendiów przyznawanych za osiągnięcia w nauce lub sporcie. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów rząd przedstawi swoje stanowisko do poselskiego projektu (...)

Dłuższa praca, mniej ulg i wyższe składki

Dłuższa praca, mniej ulg i wyższe składki

Podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia, likwidacja ulgi internetowej, cięcia przywilejów w górnictwie i przywilejów emerytalnych duchownych – to kilka z pomysłów nowego rządu na przyszłe lata. Premier zaprezentował w Sejmie program nowego rządu. Donald (...)

Rząd zdradza plany na przyszłość

Rząd zdradza plany na przyszłość

Najważniejsze dokonania rządu zebrano na specjalnej stronie www.2lata.premier.gov.pl. Znajdziecie tam przegląd najważniejszych działań poszczególnych resortów. Czym rząd chwali się na półmetku obecnej kadencji? RODZINA Urlop rodzicielski Obowiązuje roczny urlop po urodzeniu dziecka. (...)

ePUAP: Zobacz co załatwisz w urzędzie on-line

ePUAP: Zobacz co załatwisz w urzędzie on-line

Składasz wniosek o becikowe, stypendium czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej? Teraz nie musisz wychodzić z domu. Wystarczy dostęp do internetu i założenie Profilu Zaufanego na portalu ePUAP. Jest to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne (...)

500+ - jak ubiegać się o świadczenie?

500+ - jak ubiegać się o świadczenie?

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko niezależnie od dochodu. Od 1 lipca wnioski o świadczenie można składać przez Internet, a od 1 sierpnia także papierowo w urzędzie. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie? Program (...)

Prawa mamy

Prawa mamy

Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży i po urodzeniu dziecka, z jakiego wsparcia może korzystać świeżo upieczona mama, jaki urlop jej przysługuje? Dowiedz się więcej. Czy kobieta w ciąży, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może zostać zwolniona? Co do zasady, od momentu (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

Od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako JPK_VAT. Plik JPK_VAT przekazuje (...)

Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

Becikowe - Jak uzyskać 1000 zł becikowego?

Jeśli urodziło Ci się dziecko, możesz dostać pomoc finansową od państwa - tzw. becikowe. Przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka - w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Kto może otrzymać becikowe? Może je dostać każdy, (...)

Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Dla kogo becikowe? Becikowe jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym po urodzeniu dziecka, nie później niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Jest to jednorazowa zapomoga wypłacana na wniosek opiekuna dziecka: rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.   Zasady przyznawania (...)

Pieniądze na dzieci - szykują się zmiany

Pieniądze na dzieci - szykują się zmiany

  Podajemy wyjaśnienia MPiPS w związku z artykułem red. Jacka Kowalskiego „Pieniądze na dzieci. Będą zmiany" (Gazeta Wyborcza 10-11.01.09 r.): Zasiłek pielęgnacyjny: bez pustych miesięcy Nieprawdą jest, że: „zainteresowany zgłasza się do urzędu, składa wniosek z dokumentami, (...)

Zmiany w prawie od Nowego Roku

Zmiany w prawie od Nowego Roku

1 stycznia to nie tylko początek Nowego Roku ale także dzień w którym zazwyczaj wchodzi w życie wiele zmian w przepisach. Nie będzie inaczej i w 2012 roku. Przedstawiamy przegląd najistotniejszych zmian. Dłuższy urlop macierzyński Zmianie ulega wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. (...)

Ciąża za granicą nie pozbawi becikowego

Ciąża za granicą nie pozbawi becikowego

Kobieta, która podczas ciąży przebywała pod opieką lekarską poza granicami Polski, również może ubiegać się o becikowe oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zgłaszają się gminy oraz sami rodzice, którzy (...)

Jak uzyskać zaświadczenie do becikowego?

Jak uzyskać zaświadczenie do becikowego?

Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - nie jest świadczeniem obowiązkowym - aby je otrzymać, należy złożyć wniosek oraz dostarczyć wszelkie wymagane dokumenty (tu znajdziesz pełną listę wymaganych dokumentów). Od 2009 roku warunkiem koniecznym możliwości (...)

Zmiany w

Zmiany w "becikowym"

Z dniem 1 listopada wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące przyznawania „becikowego". Po dniu wejścia w życie tej ustawy kobieta dostanie wspomniane świadczenie tylko wtedy, gdy w urzędzie przedstawi zaświadczenie o minimum trzech wizytach u ginekologa. Do otrzymania "becikowego" (...)

Jakie zmiany czekają nas w 2013 roku?

Jakie zmiany czekają nas w 2013 roku?

Od 2013 roku łatwiej o paszport Gdzie po paszport? Od 17 stycznia 2013 roku ubiegający się o wydanie dokumentu paszportowego bądź paszportu tymczasowego będzie mógł złożyć wniosek w każdym urzędzie wojewódzkim – nie jak dotychczas w urzędzie wojewódzkim właściwym (...)

Nie będzie łatwiej w zdobyciu becikowego

Nie będzie łatwiej w zdobyciu becikowego

Ministerstwo Zdrowia nie przedłuży 10-tygodniowego terminu badań, w trakcie którego kobieta w ciąży powinna zgłosić się do lekarza na pierwszą kontrolę. Z inicjatywą złagodzenia przepisu wystąpiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Od 1 listopada rodzice starający się (...)

Rodziny dostaną więcej

Rodziny dostaną więcej

Od 1 listopada wzrośnie kwota zasiłku rodzinnego. Wyższe będzie również świadczenie pielęgnacyjne. Nowy okres zasiłkowy - na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych - rozpoczyna się już 1 listopada i będzie trwał do 31 października przyszłego roku. W większości wypadków (...)

Więcej rodzin dostanie świadczenia rodzinne

Więcej rodzin dostanie świadczenia rodzinne

Posłowie PSL chcą usunięcia z definicji dochodu, na podstawie której ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych, stypendiów przyznawanych za osiągnięcia w nauce lub sporcie. Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów rząd przedstawi swoje stanowisko do poselskiego projektu (...)

Dłuższa praca, mniej ulg i wyższe składki

Dłuższa praca, mniej ulg i wyższe składki

Podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia, likwidacja ulgi internetowej, cięcia przywilejów w górnictwie i przywilejów emerytalnych duchownych – to kilka z pomysłów nowego rządu na przyszłe lata. Premier zaprezentował w Sejmie program nowego rządu. Donald (...)

Rząd zdradza plany na przyszłość

Rząd zdradza plany na przyszłość

Najważniejsze dokonania rządu zebrano na specjalnej stronie www.2lata.premier.gov.pl. Znajdziecie tam przegląd najważniejszych działań poszczególnych resortów. Czym rząd chwali się na półmetku obecnej kadencji? RODZINA Urlop rodzicielski Obowiązuje roczny urlop po urodzeniu dziecka. (...)

Urzędnicy cię denerwują? Zaloguj się

Urzędnicy cię denerwują? Zaloguj się

Nie będziesz musiał stać w kolejkach, by załatwić drobną sprawę. Wniosek o becikowe czy wydanie prawa jazdy złożysz nawet w nocy. Wystarczy komputer z dostępem do internetu i założenie profilu zaufanego na portalu ePUAP. Taki profil jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego (...)

ePUAP: Zobacz co załatwisz w urzędzie on-line

ePUAP: Zobacz co załatwisz w urzędzie on-line

Składasz wniosek o becikowe, stypendium czy wpis do ewidencji działalności gospodarczej? Teraz nie musisz wychodzić z domu. Wystarczy dostęp do internetu i założenie Profilu Zaufanego na portalu ePUAP. Jest to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu możemy załatwić sprawy administracyjne (...)

500+ - jak ubiegać się o świadczenie?

500+ - jak ubiegać się o świadczenie?

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko niezależnie od dochodu. Od 1 lipca wnioski o świadczenie można składać przez Internet, a od 1 sierpnia także papierowo w urzędzie. Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie? Program (...)

Prawa mamy

Prawa mamy

Jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży i po urodzeniu dziecka, z jakiego wsparcia może korzystać świeżo upieczona mama, jaki urlop jej przysługuje? Dowiedz się więcej. Czy kobieta w ciąży, która jest zatrudniona na umowę o pracę, może zostać zwolniona? Co do zasady, od momentu (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

Od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako JPK_VAT. Plik JPK_VAT przekazuje (...)

Złóż wniosek o 500+

Złóż wniosek o 500+

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu (...)

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

„Za życiem” - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

Kto może skorzystać z uprawnień w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”? Może z nich skorzystać: każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),  rodziny, w których przyjdzie (...)

Nowe świadczenia rodzicielskie 2016 - kto skorzysta?

Nowe świadczenia rodzicielskie 2016 - kto skorzysta?

Świadczenie rodzicielskie 16 kwietnia 2015 do Sejmu wpłynął projekt Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej, dotyczący zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Planowane zmiany mają wprowadzić do ustawy nowe świadczenie, tzw. „świadczenie rodzicielskie”. Wynosić ma ono 1000 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Becikowe dla nieletniej samotnej matki

Becikowe dla nieletniej samotnej matki

Czy matce, która dopiero 23 października tego roku osiągnie pełnoletność przysługuje tzw. \"becikowe\"? W ustawie nie ma wymogu pełnoletniości, mówi się tylko o matce. W opisanej sytuacji chodzi o pannę z dzieckiem. Czy zalegalizowanie związku z ojcem dziecka uprawni ją do poboru becikowego? (...)

Becikowe dla nieletniej samotnej matki

Becikowe dla nieletniej samotnej matki

Czy matce, która dopiero 23 października tego roku osiągnie pełnoletność przysługuje tzw. \"becikowe\"? W ustawie nie ma wymogu pełnoletniości, mówi się tylko o matce. W opisanej sytuacji chodzi o pannę z dzieckiem. Czy zalegalizowanie związku z ojcem dziecka uprawni ją do poboru becikowego? (...)

Umowa o świadczenie niemożliwe

Umowa o świadczenie niemożliwe

Zawarłem umowę na zakup okien, która okazała się umową o świadczenie niemożliwe, bowiem okazało się, że materiał, z którego miały być wytworzone nie istnieje. Chcę złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności umowy jako niemożliwej do wykonania (niemożliwość pierwotna, obiektywna (...)

Nieodpłatne świadczenie a darowizna

Nieodpłatne świadczenie a darowizna

Pytanie natury ogólnej. Kiedy należy uznać, że rzecz otrzymana nieodpłatnie przez osobę fizyczną jest dla niej otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia w naturze, o którym mowa w art. 11 ustawy o p.d.o.o.f., a kiedy otrzymaniem darowizny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. (...)

Zwrot świadczeń w razie odstąpienia od umowy

Zwrot świadczeń w razie odstąpienia od umowy

Sprzedaliśmy pewnej firmie kilka sztuk używanego sprzętu elektronicznego na fakturę VAT. Jednakże okazało się, że firma ta odstąpiła od umowy kupna-sprzedaży (kupno poprzez internet) i w tej chwili żądają od nas zwrotu pieniędzy, a dopiero po wpłynięciu na ich konto odpowiedniej sumy (...)

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Dostałem pismo o wszczęciu postępowania administracyjnego przez wójta na wniosek jednostki WKU. Chodzi o wykonanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny polegających, na udostępnieniu na uzupełnienie doraźnych potrzeb jednostki 2 działek (...)

Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego

Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego

Jestem na wcześniejszej emeryturze. Pracuję dodatkowo od roku na 1/2 etatu zarabiając ok. 1000 zł brutto. Przy obliczaniu emerytury za każdy rok opłacania składki dolicza się 1,5% podstawy wymiaru. Czy po roku pracy mogę wystąpić o ponowne obliczenie mojej emerytury? Jakie przepisy regulują (...)

Zwrot towaru

Zwrot towaru

Czy istnieje termin ustawowy, w ramach którego możliwy jest zwrot towaru? Kontrahent odebrał towar we wrześniu 2004 r. i do tej pory nie uregulował należności. Teraz stwierdził natomiast, że dokona zwrotu towaru. Pytanie dotyczy sprzedaży dokonanej między przedsiębiorcami na podstawie faktury (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie emerytury? Z góry dziękuję za odpowiedź! Opinia prawna: Niniejsza opinia (...)

Przeliczenie emerytury

Przeliczenie emerytury

Co to znaczy kiedy ZUS odmawia przeliczenia świadczenia emerytalnego, gdyż jak twierdzi ZUS wskaźnik wymiaru jest niższy od ustalonego poprzednio? Pytanie nie jest do końca jasne, zajmiemy się zatem zagadnieniem przeliczenia wyjaśniając, kiedy jest ono dokonywane i na jakich zasadach. Sporo zmian (...)

Alimenty od chorego

Alimenty od chorego

Jestem od 35 lat chora na epilepsję, moi rodzice są po rozwodzie. Obecnie mam rentę w wysokości 370 zł, a od 11 lat mam częściowo ograniczone prawa do córki. Matka chce, abym płaciła jej na córkę alimenty. Jest ustanowiona zastępczą rodziną. Czy przy rencje 370 zł można żądać alimentów? (...)

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Pani X jest matką niepełnosprawnego dziecka. Od 1 stycznia 2005 roku posiada uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. (...)

Nienależyte wykonanie umowy wzajemnej

Nienależyte wykonanie umowy wzajemnej

Wykonuję usługi cykliczne w ramach zamówień publicznych. Odbiorca usług od dłuższego czasu nie płaci za wykonywane przeze mnie usługi. W chwili obecnej jest już kilka przeterminowanych płatności. Czy w tej sytuacji mogę odmówić świadczenia kolejnych usług np. do momentu zapłaty zaległych (...)

Obowiązki i prawa wynikające z umowy sprzedaży

Obowiązki i prawa wynikające z umowy sprzedaży

Została podpisana umowa sprzedaży mieszkania, w której kupujący zobowiązali się zapłacić część ceny sprzedaży w terminie do końca października pozostałą zaś do końca grudnia. Sprzedający zaś w terminie do końca grudnia zobowiązali się wydać mieszkanie. Kupujący spóźnili się (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy regionalne za przejazd bez biletu. Kolejne wezwania nie odbierałem, bowiem zmieniłem miejsce (...)

Umowa o świadczenie niemożliwe

Umowa o świadczenie niemożliwe

Zawarłem umowę na zakup okien, która okazała się umową o świadczenie niemożliwe, bowiem okazało się, że materiał, z którego miały być wytworzone nie istnieje. Chcę złożyć wniosek o stwierdzenie nieważności umowy jako niemożliwej do wykonania (niemożliwość pierwotna, obiektywna (...)

Nieodpłatne świadczenie a darowizna

Nieodpłatne świadczenie a darowizna

Pytanie natury ogólnej. Kiedy należy uznać, że rzecz otrzymana nieodpłatnie przez osobę fizyczną jest dla niej otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia w naturze, o którym mowa w art. 11 ustawy o p.d.o.o.f., a kiedy otrzymaniem darowizny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. (...)

Zwrot świadczeń w razie odstąpienia od umowy

Zwrot świadczeń w razie odstąpienia od umowy

Sprzedaliśmy pewnej firmie kilka sztuk używanego sprzętu elektronicznego na fakturę VAT. Jednakże okazało się, że firma ta odstąpiła od umowy kupna-sprzedaży (kupno poprzez internet) i w tej chwili żądają od nas zwrotu pieniędzy, a dopiero po wpłynięciu na ich konto odpowiedniej sumy (...)

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Świadczenie rzeczowe na rzecz obrony

Dostałem pismo o wszczęciu postępowania administracyjnego przez wójta na wniosek jednostki WKU. Chodzi o wykonanie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny polegających, na udostępnieniu na uzupełnienie doraźnych potrzeb jednostki 2 działek (...)

Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego

Ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego

Jestem na wcześniejszej emeryturze. Pracuję dodatkowo od roku na 1/2 etatu zarabiając ok. 1000 zł brutto. Przy obliczaniu emerytury za każdy rok opłacania składki dolicza się 1,5% podstawy wymiaru. Czy po roku pracy mogę wystąpić o ponowne obliczenie mojej emerytury? Jakie przepisy regulują (...)

Zwrot towaru

Zwrot towaru

Czy istnieje termin ustawowy, w ramach którego możliwy jest zwrot towaru? Kontrahent odebrał towar we wrześniu 2004 r. i do tej pory nie uregulował należności. Teraz stwierdził natomiast, że dokona zwrotu towaru. Pytanie dotyczy sprzedaży dokonanej między przedsiębiorcami na podstawie faktury (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie emerytury? Z góry dziękuję za odpowiedź! Opinia prawna: Niniejsza opinia (...)

Przeliczenie emerytury

Przeliczenie emerytury

Co to znaczy kiedy ZUS odmawia przeliczenia świadczenia emerytalnego, gdyż jak twierdzi ZUS wskaźnik wymiaru jest niższy od ustalonego poprzednio? Pytanie nie jest do końca jasne, zajmiemy się zatem zagadnieniem przeliczenia wyjaśniając, kiedy jest ono dokonywane i na jakich zasadach. Sporo zmian (...)

Alimenty od chorego

Alimenty od chorego

Jestem od 35 lat chora na epilepsję, moi rodzice są po rozwodzie. Obecnie mam rentę w wysokości 370 zł, a od 11 lat mam częściowo ograniczone prawa do córki. Matka chce, abym płaciła jej na córkę alimenty. Jest ustanowiona zastępczą rodziną. Czy przy rencje 370 zł można żądać alimentów? (...)

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Pani X jest matką niepełnosprawnego dziecka. Od 1 stycznia 2005 roku posiada uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. (...)

Nienależyte wykonanie umowy wzajemnej

Nienależyte wykonanie umowy wzajemnej

Wykonuję usługi cykliczne w ramach zamówień publicznych. Odbiorca usług od dłuższego czasu nie płaci za wykonywane przeze mnie usługi. W chwili obecnej jest już kilka przeterminowanych płatności. Czy w tej sytuacji mogę odmówić świadczenia kolejnych usług np. do momentu zapłaty zaległych (...)

Obowiązki i prawa wynikające z umowy sprzedaży

Obowiązki i prawa wynikające z umowy sprzedaży

Została podpisana umowa sprzedaży mieszkania, w której kupujący zobowiązali się zapłacić część ceny sprzedaży w terminie do końca października pozostałą zaś do końca grudnia. Sprzedający zaś w terminie do końca grudnia zobowiązali się wydać mieszkanie. Kupujący spóźnili się (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy regionalne za przejazd bez biletu. Kolejne wezwania nie odbierałem, bowiem zmieniłem miejsce (...)

Usunięcie usterek a zastrzeżenie prawa własności

Usunięcie usterek a zastrzeżenie prawa własności

Sytuacja: Firma X zleciła nam wykonanie prac drogowych polegających na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej (dowód: podpisana umowa-zlecenie na w/w prace). Po zakończeniu prac (koniec maja tego roku) wystawiliśmy Firmie X protokół odbioru wykonanych robót (bezusterkowy, bez uwag- (...)

Skutki zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej

Skutki zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej

Jedna strona umowy świadczy usługę transportu towarów oraz rozliczenia gotówkowego z odbiorcami towarów na rzecz zleceniodawcy lecz zleceniodawca zwleka z zapłatą za wykonaną usługę. Czy strona świadczące usługę transportową może wstrzymać się od świadczenia dalszych usług w tym (...)

Likwidacja zakładu pracy a zwolnienie lekarskie

Likwidacja zakładu pracy a zwolnienie lekarskie

Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim od 15.01.2009. W marcu będzie likwidowany zakład pracy, w którym pracuję od stycznia 1999 roku. Obecnie mam 23 lata pracy (17 lat okres składkowych i 6 lat okres nieskładkowych). 21 czerwca 2009 kończę 56 lat, jestem kobietą. Chciałabym skorzystać ze (...)