Bezwzględna większość głosów

Pytanie:

Zgodnie z umową spółki uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem przypadków, które wymagają większości kwalifikowanej. Czy uchwałę można uznać za podjętą w przypadku, gdy w głosowaniu brało udział 407 głosów, "za" były 203 głosy, "przeciw" 174, a 30 głosów "wstrzymało się"?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezwzględna większość głosów

Bezwzględna większość to innymi słowy większość głosów oddanych. Za głosy rozumie się zarówno głosy „za” jak i „przeciw” oraz głosy wstrzymujące się. W podanym stanie faktycznym należy uznać, iż uchwała nie została podjęta. Zabrakło bowiem 1 głosu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne