Cmentarze komunalne

Pytanie:

Czy zarządca cmentarza komunalnego ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek który uległ uszkodzeniu na skutek spadających gałęzi. Czy też jestem zobowiązana do zawarcia odrębnej umowy ubezpieczenia od takich właśnie losowych przypadków.

Masz inne pytanie do prawnika?

26.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Cmentarze komunalne

Zgodnie z artykułem 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych „utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony.  Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych”. Z treści tego przepisu wynika, iż za tego typu zdarzenia odpowiedzialność ponosi zarządca cmentarza, a wobec tego odpowiedzialność opiera się na zasadach ogólnych dotyczących poniesionej szkody, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne