Czas pracy

Pytanie:

Jeżeli mój tygodniowy czas pracy jest dłuższy niż 42 godziny, to czy należą mi się świadczenia za nadgodziny i jakie są uwarunkowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.3.2001

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas pracy

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie i przeciętnie 42 godzin w tygodniu, przy cyklu rozliczeniowych maksymalnie do trzech miesięcy. W cyklu tym należy uwzględnić 9 dni wolnych od pracy (w cyklu rocznym jest to 39 dni wolnych). Pierwszym wyjątkiem od tej zasady jest przyjęcie w ciągu roku 52 dni wolnych od pracy - wtedy dobowy wymiar godzin może być podniesiony do 9 (zasady te powinny zostać określone w regulaminie pracy). Kolejne wyjątki dotyczą pracy kierowców i pracy w ruchu ciągłym. Ogólnie należy przyjąć, że jeśli pracownik w trzymiesięcznym cyklu rozliczeniowym pracował dłużej niż 42 godziny tygodniowo, to za te godziny ponad "normę" należy mu się dodatkowe wynagrodzenie - za dwie pierwsze godziny w wys. 50 % wynagrodzenia, za dwie kolejne - 100 % (praca w godzinach nadliczbowych powyżej 4-ch godzin na dobę jest zabroniona). Zatem, jeśli pracownikowi z ewidencji czasu pracy wynika, że w danym cyklu rozliczeniowym przepracował ponad "normę" np. jedną godzinę, to należy mu za nią zapłacić, jak za pierwszą godzinę nadliczbową i odpowiednio za każdą następną.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne