Dochodzenie roszczeń pieniężnych w procesie karnym

Pytanie:

Czy w procesie karnym można od razu zastrzec zasądzenie kary pieniężnej, bez potrzeby wszczynania procesu sądowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.4.2008

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dochodzenie roszczeń pieniężnych w procesie karnym

Jak się domyślamy, chodzi o dochodzenie roszczeń pieniężnych w ramach procesu karnego. Jest to możliwe, ale nie w każdej sytuacji. Istnieje możliwość wytoczenia powództwa cywilnego - pokrzywdzony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (art. 62 kodeksu postępowania karnego). Wyłączone jest jednak dochodzenie w tym trybie np. ochrony dóbr osobistych naruszonych przez przestępstwo.

Ponadto art. 46 kodeksu karnego przewiduje, iż w razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się. Zamiast obowiązku naprawienia szkody sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę. Wniosek może być złożony do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej. Należy zwrócić uwagę, iż wniosek można złożyć tylko w razie wymienionych w art. 46 przestępstw (nie ma tam np. przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej).

Powyższe uprawnienia wykluczają się wzajemnie - można skorzystać albo z jednego, albo z drugiego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Poszukuję prawnika Poznań

2.8.2021 przez: Adela89

Dobry adwokat w Kielcach

22.6.2021 przez: brydziaa_dz

SPOWODOWAŁEM WYPADEK DROGOWY.

27.9.2020 przez: -

dobry adwokat mazury

14.9.2020 przez: enguran