Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Pytanie:

"Czy przed rozpoczęciem działalności rolniczej (moja wyłączna działalność) powinienem dokonać zgłoszenia w ewidencji w Urzędzie gminy?"

Odpowiedź prawnika: Działalność rolnicza a wpis do ewidencji

Zgodnie z art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ppitDOMYSLNY>rzepisów ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów. W związku z tym prowadzenie działalności rolniczej nie podlega zgłoszeniu w ewidencji działalności gospodarczej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika