Firma osoby prawnej

Pytanie:

Czy według nowych przepisów kc odnośnie firmy, mając na uwadze przepisy ksh, posługiwanie się np. firmą: "Rudzki Phoenix Business" Sp. z o.o. z siedzibą w ...., będzie legalne i czy będzie można używać zapisanego w akcie założycielskim w 2000r. skrótu: "Rudzki PB"-Sp. z o.o. (zdanie 1 w paragrafie 4 art. 45 z indeksem 5 kc stanowi, że przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy, a w paragrafie 2 tego artykułu mówi się także o podaniu w skrócie, ale określenia formy prawnej osoby prawnej; czy są to dwie różne materie? Aktualnie sąd odmówił wpisania powyższego skrótu firmy. Spółka po przerejestrowaniu jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nazwą podaną w pełnym brzmieniu jw.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Firma osoby prawnej

W przypadku firmy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, właściwymi przepisami będą regulacje kodeksu spółek handlowych. Regulacje kodeksu cywilnego stanowić będą przepisy ogólne, wobec których reguły dotyczące brzmienia firmy zawarte w ksh stanowią przepisy szczególne. Firma spółki z o.o. składa się z rdzenia oraz z obligatoryjnego dodatku określającego formę prawną przedsiębiorcy. W przedstawionym przypadku, jeżeli po przerejestrowaniu spółka z o.o. wpisana jest pod firmą : "Rudzki Phoenix Business" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to rdzeniem firmy będzie oznaczenie "Rudzki Phoenix Business". Rdzeń ten nie może być używany w obrocie w formie skróconej, np. "Rudzki PB", w przeciwieństwie do obligatoryjnego dodatku, który może być w obrocie używany w formie skróconej. Tak też stanowią wchodzące w życie przepisy kodeksu cywilnego. Z art. 43 z indeksem 5 par. 2 wynika, że "firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie". Podobna regulacja znajduje się w kodeksie spółek handlowych, w art. 160 § 2, zgodnie z którym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „spółka z o. o.” lub „sp. z o. o.” Skrót jest dopuszczalny tylko wobec obligatoryjnego dodatku określającego formę prawną przedsiębiorcy, natomiast wyłączony co do rdzenia firmy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: