Jak wyliczyć należny pracownikowi urlop

Pytanie:

Pracownik wykorzystuje zaległy urlop. Urlop pochodzi z okresu, gdy pracownik był zatrudniony na cały etat - 8 godzin dziennie. Obecnie pracuje na 1/2 etatu - 4 godziny dziennie. Czy zatem za każdy dzień urlopu pochodzącego z okresu pełnego zatrudnienia może być nieobecny 2 dni (2 x 4 godziny = 8 godzin), czy też nie ma znaczenia z jakiego okresu pochodzi urlop?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jak wyliczyć należny pracownikowi urlop

Zgodnie z art. 154² § 1 kp urlopu udziela się pracownikowi zgodnie z obowiązującym go rozkładem pracy w wymiarze godzinowym. W celu ustalenia należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego należy przeliczyć ilość przysługujących mu dni urlopu na przysługujące mu godziny urlopu. W ten sposób uzyskamy należny pracownikowi urlop wypoczynkowy wyrażony w wymiarze godzinowym. Przykładowo jeśli pracownikowi przysługiwał urlop w wymiarze 10 dni, a jego dobowy wymiar pracy wynosił 8 godzin, w celu wyliczenia wymiaru godzinowego pracy należy pomnożyć ilość dni urlopu (10 dni) przez dobowy wymiar pracy (8 godzin). Iloczyn który uzyskamy stanowił będzie należny pracownikowi urlop wyrażony w wymiarze godzinowym (80 godzin). Udzielając pracownikowi urlopu, bierzemy pod uwagę dni, które są dla pracownika dniami pracy. Udzielamy urlopu pracownikowi w takiej ilości godzin jaka mu przysługuje. Przykładowo jeżeli pracownik pracuje w wymiarze dobowym 4 godzin, i mając należne 80 godzin urlopu, pracodawca zobowiązany jest mu udzielić 20 dni urlopu wypoczynkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: