Koniec terminu liczonego w miesiącach

Pytanie:

Kiedy, według kodeksu cywilnego, następuje koniec terminu liczonego w miesiącach?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koniec terminu liczonego w miesiącach

Zgodnie z przepisem art. 112 kc termin liczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 21 maja 1997 r., I CZ 54/97 (LexPolonica nr 330110) wyjaśnił, że z art. 112 wynika, iż termin oznaczony jako miesiąc może obejmować tylko tyle dni, ile obejmuje miesiąc kalendarzowy, to jest najmniej 28, a najwyżej 31. Wydłużeniu może on ulec jedynie według wyrażonej w art. 115 zasady, zgodnie z którą: „jeżeli koniec terminu (...) przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego”.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne