Koszt używania samochodu przez członka zarządu

Pytanie:

Członek zarządu (sprawuje stanowisko na podstawie powołania, nie pobiera wynagrodzenia) używa samochód służbowy do celów związanych ze spółką. Samochód jest użytkowany przez spółkę na postawie umowy leasingu. Czy raty leasingowe i koszty paliwa dotyczące samochodu służbowego używanego przez członka zarządu stanowią koszty uzyskania przychodu spółki z o.o.?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszt używania samochodu przez członka zarządu

Wydatki na eksploatację samochodów osobowych (niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych) są kosztem uzyskania przychodów jedynie do wysokości limitu określonego w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów co do zasady wydatków z tytułu kosztów używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Porady prawne

Zgodnie jednak z art. 16 ust. 3b wskazanej wyżej ustawy, ograniczenie kosztów eksploatacji samochodu do wysokości limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu nie dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego (o których mowa w art. 17a pkt 1 ustawy). Wydatki na ich eksploatację (również raty leasingowe i koszty paliwa) w całości są kosztem leasingobiorcy.

Oczywiście wydatki na eksploatację samochodu będą kosztem spółki również w sytuacji, gdy pojazd jest używany przez członka zarządu (chociażby sprawującego swoją funkcję wyłączenie na podstawie powołania) do celów związanych ze spółką.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne