Kwestionowanie wysokości podwyżki czynszu najmu

Pytanie:

Czy podwyżki czynszów do 3% wartości odtworzeniowej lokalu mogą być kwestionowane przez lokatorów ze szczególnym trybem najmu (tzw. kwaterunkiem)? To znaczy, jeśli lokator uważa, że lokal ma niski standard (nawet poniżej tych 3% wartości odtworzeniowej) może zaskarżyć taką podwyżkę do Sądu? Z kolei właściciel, jeśli nie podniesie czynszu, nie ma z czego remontować lokalu i tak powstaje błędne koło. Czy kolejne wyroki Trybunału Konstytucyjnego dają właścicielowi prawo podniesienia czynszu do 3% (ale nie powyżej) wartości odtworzeniowej w sytuacji, gdy budynek wymaga niezbędnych remontów znacznie przekraczających tę granicę?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kwestionowanie wysokości podwyżki czynszu najmu

W znowelizowanych przepisach dotyczących czynszów należy rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza z nich jest wtedy, gdy dotychczasowy czynsz wynosi 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W takim przypadku podwyżka nie może przekraczać 10%. Dodatkowo podwyżki takiej lokator nie może kwestionować.

Jeżeli natomiast obecny czynsz jest niższy niż 3%, to właściciel może podnieść czynsz o ponad 10%, lecz podwyżka ta może nastąpić tylko w takiej wysokości, by w jej następstwie czynsz wynosił maksymalnie 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Po takiej podwyżce właściciel będzie mógł ponownie podwyższyć czynsz, jednak dopiero po 6 miesiącach. Ta kolejna podwyżka nie może już przekraczać 10% rocznie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zwrot kaucji za wynajem a pokrycie strat

11.11.2020 przez: przempaj

Umowa o najem okazjonalny

26.6.2019 przez: Moni-1980

uciążliwi sąsiedzi...

5.4.2019 przez: rena_m

właściciel nie chce zwrócić kaucji

15.3.2019 przez: muppet