Majątkowe środki ochrony dóbr osobistych

Pytanie:

"Jakie są majątkowe środki ochrony dóbr osobistych?"

Odpowiedź prawnika: Majątkowe środki ochrony dóbr osobistych

Art. 24 § 1 kc zapewnia osobie, której dobro osobiste zostało naruszone również dwa roszczenia o charakterze majątkowym, a mianowicie:
 
·zadośćuczynienia pieniężnego lub
·zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny dochodzenie zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez poszkodowanego cel społeczny nie jest zależne od rodzaju naruszonego dobra osobistego ani też od rodzaju żądanej i udzielonej ochrony niemajątkowej. Dla zasądzenia roszczenia o charakterze majątkowym nie wystarczy ustalenie bezprawności naruszenia dobra osobistego (wystarczającego dla roszczeń niemajątkowych), ale konieczne jest ustalenie działania zawinionego. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika