Nie udzielenie absolutorium

Pytanie:

Proszę o udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnych konsekwencji dla jednego z członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zgromadzenie wspólników nie udzieli absolutorium za rok obrotowy. Skład zarządu trzyosobowy. Pozostali członkowie otrzymali absolutorium

Masz inne pytanie do prawnika?

5.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nie udzielenie absolutorium

Z samego faktu udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium członkowi zarządu kodeks spółek handlowych nie wyprowadza określonych konsekwencji. Pozostawia tu swobodę organu właściwego do powoływania i odwoływania członków zarządu. Ponieważ zgodnie z art. 203 par. 1 ksh, członek zarządu może być zawsze odwołany uchwałą wspólników, zasada ta odnosi się także do sytuacji, w której członek zarządu nie uzyskał absolutorium. Pozostaje to jednak w wyłącznej gestii organu umocowanego do odwołania członka zarządu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne