Ograniczenie prawa wspólnika do reprezentowania spółki jawnej

Pytanie:

Witam. Jestem wspólnikiem spółki jawnej. Pozostali wspólnicy chcą ograniczyć moje prawo do reprezentowania spółki. Czy w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych jest to dozwolone?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.3.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ograniczenie prawa wspólnika do reprezentowania spółki jawnej

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę (reprezentowanie dotyczy stosunków zewnętrznych spółki). Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich (choć w umowie można pozbawić prawa reprezentacji albo wprowadzić reprezentację łączną). Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (dotyczy to stosunków wewnętrznych). Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała wspólników. Jeżeli w sprawach nieprzekraczających zwykłych czynności spółki wymagana jest uchwała wspólników, konieczna jest jednomyślność wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także wspólników wyłączonych od prowadzenia spraw spółki. Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby wyrządzić spółce poważną szkodę. Prawa i obowiązki wspólnika prowadzącego sprawy spółki ocenia się w stosunku między nim a spółką według przepisów o zleceniu, a w przypadku gdy wspólnik działa w imieniu spółki bez umocowania albo gdy wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw przekracza swe uprawnienia - według przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. Za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie otrzymuje wynagrodzenia. Przy czym kwestie prowadzenia spraw spółki mogą zostać uregulowane w umowie w inny sposób.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru