Opłata manipulacyjna

Pytanie:

Posiadamy sklep internetowy, zdarza się, iż klient czasami zamówi jakiś towar, za który zapłaci, jednakże w krótkim czasie z niego zrezygnuje i żąda zwrotu pieniędzy odsyłając towar, lub jeszcze przed jego otrzymaniem. Czy w takiej sytuacji możemy wprowadzić tzw. koszty manipulacyjne za obsługę danej transakcji np. 20,00 zł i wtedy od kwoty zwrotu będzie ta kwota potrącana? Czy możemy wprowadzić tzw. koszty manipulacyjne za obsługę transakcji on-line, która nie doszła do skutku np. 20,00 zł i wtedy od kwoty zwrotu będzie ta kwota potrącana?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Opłata manipulacyjna

Wprowadzenie jakichkolwiek opłat, bez względu na ich nazwę, z tytułu skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest niedopuszczalne.

W opisanej sytuacji faktycznej zastosowanie znajdzie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).  

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 

Proponowane przez Państwa rozwiązanie ma w swej istocie charakter opłaty za skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta. Nazwa „opłata manipulacyjne”, „koszty obsługi” itp. nie ma znaczenia.

Należy wskazać jednakże, iż w sytuacji gdy Państwa firma dokonała już wysyłki a konsument odstępuje od umowy to powinien on we własnym zakresie pokryć koszty przesyłki za zwracany towar.

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w (...)

Administracyjne opłaty manipulacyjne

Administracyjne opłaty manipulacyjne

24 stycznia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Vadain International sp. z o.o. dotyczącą prawa do sądu - opłaty manipulacyjnej dodatkowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny jest zgodny z art. 2, art. (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

PIT 2011. Dopłata lub zwrot podatku

PIT 2011. Dopłata lub zwrot podatku

Odliczając ulgi możemy dostać kilkaset złotych. Do kiedy fiskus wypłaci nam pieniądze? Na złożenie PIT za rok 2011 pozostało kilka dni. Przypominamy, że termin mija w poniedziałek 30 kwietnia. O tym, czy możemy liczyć na zwrot podatku dowiemy się już po wypełnieniu formularza. W niektórych (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Jeśli przyjmujący zamówienie się spóźnia…  Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania umowy. Może więc oceniać rzetelność wykonawcy oraz prawdopodobieństwo dotrzymania terminu. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przyjmujący zamówienie (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji (...)

Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej

  Ogólna charakterystyka prawa odstąpienia od umowy Klauzule regulujące prawo odstąpienia od umowy umieszczane są obecnie niemal we wszystkich umowach deweloperskich. Z uwagi na to, iż należą one do najbardziej istotnych postanowień umowy z punktu widzenia nabywcy, warto jest poświęcić (...)

Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

Zawierając umowę o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Często może dojść do sytuacji, iż upłynął już umówiony termin na wykonanie o dzieła. Czy w tej sytuacji Zamawiający może od takiej (...)

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Kupujesz świąteczne prezenty w internecie, np. na Allegro? Nie zawsze będziesz mógł je oddać bez podania przyczyny. Mamy 10 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy, które kupiliśmy na odległość, czyli np. w sklepie internetowym. Nie musimy przy tym tłumaczyć się przed (...)

Zmiany w zawieraniu na odległość umów dotyczących usług finansowych

Zmiany w zawieraniu na odległość umów dotyczących usług finansowych

Czego dotyczy nowelizacja? Wchodząca w życie 8 października br., ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny dostosowuje polskie przepisy do zmian w prawie wspólnotowym (do dyrektywy (...)

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy Ustawa o prawach konsumenta wydłuża z 10 do 14 dni termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także od umowy zawartej przez Internet. Więcej obowiązków dla przedsiębiorcy Bardzo (...)

Rewolucja w przepisach e-commerce - problem dla sprzedawców

Rewolucja w przepisach e-commerce - problem dla sprzedawców

Nowe przepisy wejdą w życie dnia 13 czerwca 2014 r. Do tego dnia bowiem, we wszystkich krajach UE powinny zostać implementowane przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE. Ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze znany, gdyż ustawa o prawach konsumenta nie została (...)

Kredyt konsumencki na nowych zasadach

Kredyt konsumencki na nowych zasadach

Dnia 12 czerwca 2008 r. weszła w życie dyrektywa dotycząca umów o kredyty konsumenckie. Termin transpozycji (implementacji) tej dyrektywy do porządku krajowego upływa 12 maja 2010 r. Jeśli w tym czasie państwo członkowskie nie dostosuje doń swych przepisów, obywatele będą mogli powołać (...)

Łamali prawo o zakupach na pokazach. Dostali prawie 200 tys. kary

Łamali prawo o zakupach na pokazach. Dostali prawie 200 tys. kary

Odstąpienie od umowy - 500 zł, zwrot produktów tylko osobiście, nieinformowanie o możliwości rezygnacji z zawartej umowy - to niedozwolone działania Eco-Vital, które utrudniały konsumentom egzekwowanie ich praw. Kara nałożona na spółkę wyniosła prawie 200 tys. złotych. Poznańska (...)

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż na odległość i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa w UE Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu, a nie innym przedsiębiorstwom. Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa może okazać się (...)

Rusza rok szkolny. UOKiK przypomina o prawach konsumenta

Rusza rok szkolny. UOKiK przypomina o prawach konsumenta

Podręczniki, zeszyty, ubrania, kursy językowe i zajęcia pozalekcyjne – lista spraw, o które muszą zadbać rodzice, zanim rozpocznie się rok szkolny, przyprawia o zawrót głowy. Przed pierwszym dzwonkiem UOKiK przypomina konsumentom o ich prawach W przyszłym tygodniu blisko 5 mln uczniów (...)

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

  Co rozumiemy pod pojęciem "umowa zawierana na odległość"? Umowę zawieraną na odległość cechują następujące elementy: brak jednoczesnej obecności obu stron - nie jest to spotkanie w cztery oczy w lokalu przedsiębiorcy, zorganizowanie działalności przedsiębiorcy na zasadzie zawierania (...)

Uważaj na umowy zawierane przez telefon

Uważaj na umowy zawierane przez telefon

Sposób na klienta - To niemożliwe. Nie zawierałam żadnej umowy – mówi Pani Krystyna, przedsiębiorca z Krakowa, która właśnie otrzymała fakturę na kilkaset złotych, za świadczenie usług reklamujących jej firmę przez telefon. - Miesiąc temu zadzwonił do mnie przemiły (...)

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Czego dotyczy ustawa o kredycie hipotecznym? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Moment ogłoszenia upadłości powoduje, obok skutków dla osoby upadłego i skutków co do jego majątku, także skutki względem zobowiązań upadłego. Należy rozstrzygnąć bowiem co uczynić ze zobowiązaniami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. Zobowiązanie jest to (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Jeśli przyjmujący zamówienie się spóźnia…  Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania umowy. Może więc oceniać rzetelność wykonawcy oraz prawdopodobieństwo dotrzymania terminu. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przyjmujący zamówienie (...)

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji (...)

Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej

Uprawnienie do odstąpienia od umowy deweloperskiej

  Ogólna charakterystyka prawa odstąpienia od umowy Klauzule regulujące prawo odstąpienia od umowy umieszczane są obecnie niemal we wszystkich umowach deweloperskich. Z uwagi na to, iż należą one do najbardziej istotnych postanowień umowy z punktu widzenia nabywcy, warto jest poświęcić (...)

Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

Odstąpienie od umowy o dzieło po upływie terminu do jego wykonania

Zawierając umowę o dzieło Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Często może dojść do sytuacji, iż upłynął już umówiony termin na wykonanie o dzieła. Czy w tej sytuacji Zamawiający może od takiej (...)

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Zwrot towaru. Sprawdź, jak to zrobić

Kupujesz świąteczne prezenty w internecie, np. na Allegro? Nie zawsze będziesz mógł je oddać bez podania przyczyny. Mamy 10 dni na odstąpienie od umowy sprzedaży rzeczy, które kupiliśmy na odległość, czyli np. w sklepie internetowym. Nie musimy przy tym tłumaczyć się przed (...)

Zmiany w zawieraniu na odległość umów dotyczących usług finansowych

Zmiany w zawieraniu na odległość umów dotyczących usług finansowych

Czego dotyczy nowelizacja? Wchodząca w życie 8 października br., ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny dostosowuje polskie przepisy do zmian w prawie wspólnotowym (do dyrektywy (...)

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy Ustawa o prawach konsumenta wydłuża z 10 do 14 dni termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także od umowy zawartej przez Internet. Więcej obowiązków dla przedsiębiorcy Bardzo (...)

Rewolucja w przepisach e-commerce - problem dla sprzedawców

Rewolucja w przepisach e-commerce - problem dla sprzedawców

Nowe przepisy wejdą w życie dnia 13 czerwca 2014 r. Do tego dnia bowiem, we wszystkich krajach UE powinny zostać implementowane przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE. Ostateczny kształt przepisów nie jest jeszcze znany, gdyż ustawa o prawach konsumenta nie została (...)

Kredyt konsumencki na nowych zasadach

Kredyt konsumencki na nowych zasadach

Dnia 12 czerwca 2008 r. weszła w życie dyrektywa dotycząca umów o kredyty konsumenckie. Termin transpozycji (implementacji) tej dyrektywy do porządku krajowego upływa 12 maja 2010 r. Jeśli w tym czasie państwo członkowskie nie dostosuje doń swych przepisów, obywatele będą mogli powołać (...)

Łamali prawo o zakupach na pokazach. Dostali prawie 200 tys. kary

Łamali prawo o zakupach na pokazach. Dostali prawie 200 tys. kary

Odstąpienie od umowy - 500 zł, zwrot produktów tylko osobiście, nieinformowanie o możliwości rezygnacji z zawartej umowy - to niedozwolone działania Eco-Vital, które utrudniały konsumentom egzekwowanie ich praw. Kara nałożona na spółkę wyniosła prawie 200 tys. złotych. Poznańska (...)

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż zdalna w przepisach UE

Sprzedaż na odległość i sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa w UE Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wyłącznie sprzedaży towarów i usług konsumentowi końcowemu, a nie innym przedsiębiorstwom. Sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa może okazać się (...)

Rusza rok szkolny. UOKiK przypomina o prawach konsumenta

Rusza rok szkolny. UOKiK przypomina o prawach konsumenta

Podręczniki, zeszyty, ubrania, kursy językowe i zajęcia pozalekcyjne – lista spraw, o które muszą zadbać rodzice, zanim rozpocznie się rok szkolny, przyprawia o zawrót głowy. Przed pierwszym dzwonkiem UOKiK przypomina konsumentom o ich prawach W przyszłym tygodniu blisko 5 mln uczniów (...)

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

Oferujesz produkty w sprzedaży wysyłkowej? - dowiedz się więcej o umowach zawieranych na odległość

  Co rozumiemy pod pojęciem "umowa zawierana na odległość"? Umowę zawieraną na odległość cechują następujące elementy: brak jednoczesnej obecności obu stron - nie jest to spotkanie w cztery oczy w lokalu przedsiębiorcy, zorganizowanie działalności przedsiębiorcy na zasadzie zawierania (...)

Uważaj na umowy zawierane przez telefon

Uważaj na umowy zawierane przez telefon

Sposób na klienta - To niemożliwe. Nie zawierałam żadnej umowy – mówi Pani Krystyna, przedsiębiorca z Krakowa, która właśnie otrzymała fakturę na kilkaset złotych, za świadczenie usług reklamujących jej firmę przez telefon. - Miesiąc temu zadzwonił do mnie przemiły (...)

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Czego dotyczy ustawa o kredycie hipotecznym? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Moment ogłoszenia upadłości powoduje, obok skutków dla osoby upadłego i skutków co do jego majątku, także skutki względem zobowiązań upadłego. Należy rozstrzygnąć bowiem co uczynić ze zobowiązaniami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości. Zobowiązanie jest to (...)

Ochrona konsumentów co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

Ochrona konsumentów co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa

Niedawne orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczyło sporu o pożyczkę hipoteczną. Zgodnie z prawem niemieckim od końca lat 80. bank finansował zakup starych mieszkań. Spółka Heinen & Biege GmbH, która pośredniczy w świadczeniu usług finansowych i usług związanych (...)

Umowy o kredyt hipoteczny kompleksowo uregulowane

Umowy o kredyt hipoteczny kompleksowo uregulowane

Czego dotyczą przyjęte przepisy? Nowe przepisy stanowią kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Mają one przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumenta - zarówno (...)

Prawa konsumenta w 2023 roku

Prawa konsumenta w 2023 roku

Co się zmieni od 1 stycznia? Dla kupujących on-line: weryfikacja opinii w internecie, jasne zasady plasowania ofert, aktualizacje treści i usług cyfrowych. Dla miłośników wyprzedaży: transparentne informacje o obniżkach cen. Dla wszystkich - nowe zasady reklamacji wadliwych (...)

Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

Stan faktycznyW zeszłym tygodniu kupiłam dla siebie mieszkanie na rynku wtórnym. Mieszkanie było wcześniej wynajmowane, na ogół studentom, i wymaga generalnego remontu. Oczywiście przed podpisaniem aktu notarialnego zapoznałam się z odpisem z księgi wieczystej (nie były tam wpisane (...)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czy możliwe jest wprowadzanie zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa o zamówieniach publicznych wprowadza zasadę zakazu wprowadzania zmian do zawartej i wykonywanej umowy. Zgodnie z jej przepisami zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Koszty w leasingu finansowym

Koszty w leasingu finansowym

Prowadzimy Przychodnię Lekarską, rozliczamy się na podstawie KPiR, nie jesteśmy VAT-owcami. Podpisaliśmy Umowę Leasingu Finansowego na aparat wykonujący badania odczynników do laboratorium. Zostały (...)

Wpłata własna w leasingu operacyjnym kosztem

Wpłata własna w leasingu operacyjnym kosztem

Czy wpłata własna przy umowie leasingu operacyjnego (20% wartości) stanowi koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia? W przypadku tzw. leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów (...)

Księgowanie przedpłaty w leasingu

Księgowanie przedpłaty w leasingu

Podpisałem umowę leasingu na zakup wtryskarki do tworzyw sztucznych 07.12.2007. Zapłaciłem w grudniu 2007 opłatę manipulacyjną i przedpłatę (w umowie jest to zawarte jako przedpłata na poczet (...)

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Czy odstąpienie od umowy może mieć charakter domniemany? Np. wysyłam pismo do kontrahenta, w którym wzywam go do wznowienia realizacji umowy z zastrzeżeniem, iż brak odpowiedzi traktuję jako odstąpienie (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Inwestor podpisał umowę z wykonawca robót budowlanych na wykonanie określonej pracy w określonym termie. Wykonawca nie rozpoczął prac do tej pory opóźniając się już co najmniej o dwa tygodnie. (...)

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Lokal użytkowy wynajmowany jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony. Umowa przewiduje wypłatę odszkodowania w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Wynajmującego. Czy (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Tata koleżanki \"naciął\" się na zdrowotną kołdrę prezentowaną w sanatorium. Chciałby ją zwrócić i odzyskać pieniądze. Poleciłem napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ponieważ (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą chciał zakupić od innego przedsiębiorcy autobus. Na tę okoliczność w 2005 r. spisano dwie bardzo lakoniczne umowy. Treść pierwszej umowy: ?Wstępna (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Umowa cywilnoprawna z deweloperem na zakup nieruchomości nie zawiera trybu rozwiązania umowy (okres wypowiedzenia, liczba wezwań itp.). Umowa zawiera jedynie sformułowanie, że deweloperowi przysługuje (...)

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Została zawarta pisemna umowa między przedsiębiorcami zastrzegająca, że "zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności". Jeden z kontrahentów odstąpił od umowy wysyłając (...)

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

W jakich sytuacjach możliwe jest odstąpienie od umowy przedwstępnej? W doktrynie uznaje się umowę przedwstępną za umowę nie mająca charakteru wzajemnego (por. teza orzeczenia SN (...)

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Moja firma zawarła z drugą firmą umowę kupna samochodu. Umowa została zawarta w trybie zapytania o cenę w wyniku zamówienia publicznego. W umowie został określony termin dostawy samochodu. Firma (...)

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Dnia 23.02.2007 r. podpisaliśmy przedwstępną umowę notarialną na kupno nieruchomości na kwotę 1200000,00 zł, została wpłacona zaliczka 120 000,00 zł. Dnia 10.03.2007 r. w piwnicy budynku zauważyliśmy (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Czy istnieje bezpośredni związek między art. 640 i 494 kc? Chodzi o to, czy odstępując od umowy o dzieło w trybie art. 640 zastosowanie mają przepisy art. 494 o zwrocie otrzymanych świadczeń? (...)

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Czy odstąpienie od umowy może mieć charakter domniemany? Np. wysyłam pismo do kontrahenta, w którym wzywam go do wznowienia realizacji umowy z zastrzeżeniem, iż brak odpowiedzi traktuję jako odstąpienie (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Inwestor podpisał umowę z wykonawca robót budowlanych na wykonanie określonej pracy w określonym termie. Wykonawca nie rozpoczął prac do tej pory opóźniając się już co najmniej o dwa tygodnie. (...)

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Wypłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodu

Lokal użytkowy wynajmowany jest na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony. Umowa przewiduje wypłatę odszkodowania w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Wynajmującego. Czy (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Tata koleżanki \"naciął\" się na zdrowotną kołdrę prezentowaną w sanatorium. Chciałby ją zwrócić i odzyskać pieniądze. Poleciłem napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ponieważ (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Mężczyzna prowadzący działalność gospodarczą chciał zakupić od innego przedsiębiorcy autobus. Na tę okoliczność w 2005 r. spisano dwie bardzo lakoniczne umowy. Treść pierwszej umowy: ?Wstępna (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Umowa cywilnoprawna z deweloperem na zakup nieruchomości nie zawiera trybu rozwiązania umowy (okres wypowiedzenia, liczba wezwań itp.). Umowa zawiera jedynie sformułowanie, że deweloperowi przysługuje (...)

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Została zawarta pisemna umowa między przedsiębiorcami zastrzegająca, że "zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności". Jeden z kontrahentów odstąpił od umowy wysyłając (...)

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

W jakich sytuacjach możliwe jest odstąpienie od umowy przedwstępnej? W doktrynie uznaje się umowę przedwstępną za umowę nie mająca charakteru wzajemnego (por. teza orzeczenia SN (...)

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

Moja firma zawarła z drugą firmą umowę kupna samochodu. Umowa została zawarta w trybie zapytania o cenę w wyniku zamówienia publicznego. W umowie został określony termin dostawy samochodu. Firma (...)

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Dnia 23.02.2007 r. podpisaliśmy przedwstępną umowę notarialną na kupno nieruchomości na kwotę 1200000,00 zł, została wpłacona zaliczka 120 000,00 zł. Dnia 10.03.2007 r. w piwnicy budynku zauważyliśmy (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Czy istnieje bezpośredni związek między art. 640 i 494 kc? Chodzi o to, czy odstępując od umowy o dzieło w trybie art. 640 zastosowanie mają przepisy art. 494 o zwrocie otrzymanych świadczeń? (...)

Zadatek a odstąpienie od umowy

Zadatek a odstąpienie od umowy

Czy zastrzeżony zadatek umożliwia odstąpienie od umowy? Zadatek, zgodnie z art. 394 k.c. daje stronie umowy uprawnienie do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania. (...)

Odstąpienie od umowy a odszkodowanie

Odstąpienie od umowy a odszkodowanie

Zakupiłem skrzydło drzwiowe, które reklamowałem u sprzedawcy, gdyż posiadało wady. Sprzedawca nie uznał mojej reklamacji, złożyłem pozew do sądu. Sąd wydał nakaz zapłaty, zwrot kosztów postępowania (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

Mama wysłała pismo polecone z potwierdzeniem odbioru do firmy, która przez akwizytora "namówiła" mamę na zakup produktu na raty. Pismo zostało wysłane w terminie (na trzeci dzień od zaistniałej (...)

Odstąpienie od umowy a odstępne

Odstąpienie od umowy a odstępne

Strony zastrzegły w umowie odstępne. Jedna ze stron złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy (z powodów własnych) i zaproponowała zapłatę połowy odstępnego. Czy na podstawie takiego oświadczenia (...)

FORUM PRAWNE

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy Witam, zostałem w moim mniemaniu naciągnięty na trefny kurs elektroniczny który posiadał taką klauzule: Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy witam czy jak kupuje przez internet towar i zostaje na niego wystawiona faktura na firmę,to czy mam prawo do odstąpienia od umowy?? czyli nie był to zakup na osobe prywatną tylko (...)

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Odstąpienie od umowy przedwstępnej Witam Mam wielką prośbę o poradę, a mianowicie: Czy jeśli odstąpię od umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego na zakup nieruchomości to oprócz ustanowionego (...)

odstąpienie od umowy

odstąpienie od umowy Witam! Poczułam się oszukana przez jedną z sieci telefonicznych. Chciałabym odstąpić od umowy, ale nie wiem czy mogę. umowe otrzymałam 7 dni temu. W jakich przypadkach moożna (...)

Allegro - odstąpienie od umowy

Allegro - odstąpienie od umowy Witam! Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Czy w sytuacji, gdy na aukcji przedsiębiorcy w serwisie Allegro widoczne są jednocześnie dwa formaty zakupu (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy Witam Mam pytanie. Zakupilem ostatnio samochod. Okazal sie nie sprawny. Wlasciciel zapewnial ze do zrobienia jest tylko gaznik koszt 50 zl. Jednak zawiozlem samochod do mechanika (...)

odstąpienie od umowy przed terminem

odstąpienie od umowy przed terminem Witam, bardzo prosiłbym o pomoc jak najszybszą, bo sprawa jest dla mnie bardzo ważna. Będę wdzięczny za odpowiedź. Posiadam umowę o dzieło, której przedmiotem (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości

Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości Witam. Jako sprzedający podpisałem umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Na poczet zawartej umowy kupujący ? zgodnie z treścią umowy ? dokonał (...)

Odstąpienie od umowy Platformy Cyfrowej

Odstąpienie od umowy Platformy Cyfrowej Otóż chcę zapytać o możliwość odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorcy w przypadku platform cyfrowej telewizji satelitarnej. Ustawa (...)

odstąpienie od umowy ze szkołą

odstąpienie od umowy ze szkołą Witam, na początku chciałbym przeprosić jeżeli taki temat już się gdzieś pojawił, ja niestety nie widziałem. Mam taki problem, i nie wiem czy da się coś z nim (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy Witam, zostałem w moim mniemaniu naciągnięty na trefny kurs elektroniczny który posiadał taką klauzule: Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy witam czy jak kupuje przez internet towar i zostaje na niego wystawiona faktura na firmę,to czy mam prawo do odstąpienia od umowy?? czyli nie był to zakup na osobe prywatną tylko (...)

Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Odstąpienie od umowy przedwstępnej Witam Mam wielką prośbę o poradę, a mianowicie: Czy jeśli odstąpię od umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego na zakup nieruchomości to oprócz ustanowionego (...)

odstąpienie od umowy

odstąpienie od umowy Witam! Poczułam się oszukana przez jedną z sieci telefonicznych. Chciałabym odstąpić od umowy, ale nie wiem czy mogę. umowe otrzymałam 7 dni temu. W jakich przypadkach moożna (...)

Allegro - odstąpienie od umowy

Allegro - odstąpienie od umowy Witam! Bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytanie: Czy w sytuacji, gdy na aukcji przedsiębiorcy w serwisie Allegro widoczne są jednocześnie dwa formaty zakupu (...)

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy Witam Mam pytanie. Zakupilem ostatnio samochod. Okazal sie nie sprawny. Wlasciciel zapewnial ze do zrobienia jest tylko gaznik koszt 50 zl. Jednak zawiozlem samochod do mechanika (...)

odstąpienie od umowy przed terminem

odstąpienie od umowy przed terminem Witam, bardzo prosiłbym o pomoc jak najszybszą, bo sprawa jest dla mnie bardzo ważna. Będę wdzięczny za odpowiedź. Posiadam umowę o dzieło, której przedmiotem (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości

Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości Witam. Jako sprzedający podpisałem umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości. Na poczet zawartej umowy kupujący ? zgodnie z treścią umowy ? dokonał (...)

Odstąpienie od umowy Platformy Cyfrowej

Odstąpienie od umowy Platformy Cyfrowej Otóż chcę zapytać o możliwość odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorcy w przypadku platform cyfrowej telewizji satelitarnej. Ustawa (...)

odstąpienie od umowy ze szkołą

odstąpienie od umowy ze szkołą Witam, na początku chciałbym przeprosić jeżeli taki temat już się gdzieś pojawił, ja niestety nie widziałem. Mam taki problem, i nie wiem czy da się coś z nim (...)

Zakupy on-line - odstąpienie od umowy

Zakupy on-line - odstąpienie od umowy Witam. Mam parę pytań dotyczących zakupów on-line... Czy klient zawsze może odstąpić od umowy kupna zawartej przez internet? Jeśli może, to na jakich zasadach (...)

Porady prawne