Opłata za zerwanie umowy a koszty

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą. Zostałam obciążona opłatą za zerwanie umowy. Czy opłatę tą mogę uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata za zerwanie umowy a koszty

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jak stanowi art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy, do kosztów nie zalicza się kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Zatem możliwość zaliczenia opłaty za zerwanie umowy do kosztów zależy od przyczyny zerwania umowy. Jeśli przyczyną były wady dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, to podatnik nie będzie miał prawa zaliczenia odszkodowania do kosztów. W innym przypadku, jeżeli zerwanie umowy przez podatnika zostało dokonane w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, podatnik powinien mieć prawo jego zaliczenia do kosztów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: