Podział majątku po rozwodzie

Pytanie:

Po blisko 30 latach małżeństwa Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy męża. Przed ślubem, ani w trakcie trwania małżeństwa nie zawieraliśmy żadnych aktów, czy to intercyzy, czy rozdzielności majątkowej. Obecnie toczy się sprawa o podział majątku, a to: - mieszkanie własnościowe (jest akt notarialny, że mieszkanie zostało kupione 6 lat po ślubie z majątku dorobkowego męża) - dwóch gospodarstw rolnych, jedno gospodarstwo jak widnieje w akcie notarialnym było zakupione z majątku odrębnego męża (o takim zapisie nie wiedziałam, gdyż mąż sam zakupił gospodarstwo), i drugie gospodarstwo zakupione z majątku dorobkowego. Były mąż twierdzi, że cały powyższy majątek należy do niego i stawia świadków, że przed ślubem miał dużo pieniędzy pochodzących ze spadku. Od 12 lat były mąż przebywa w USA, ma obywatelstwo amerykańskie. Przez te 12 lat sama utrzymuję mieszkanie (czynsz, remonty), opłacam podatki od obu nieruchomości. Sama wychowywałam trójkę naszych dzieci. Od męża dostawałam wsparcie 200$ miesięcznie. Od początku małżeństwa pracuję zawodowo (29 lat), przez trzy lata na dwa pełne etaty. Chcę zachować mieszkanie, mężowi zostawić oba gospodarstwa. Nie wnoszę żadnych roszczeń do majątku jaki mąż ma w USA. Czy sąd przy podziale uwzględni, że ciężar utrzymania mieszkania, podatki od nieruchomości spoczywały tylko na mnie mimo, że była wówczas wspólnota majątkowa? Czy prawdą jest, że były mąż nie musi ujawniać czego dorobił się w USA, gdyż jak twierdzi sprzyja mu na to ustawa o ochronie danych osobowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.6.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podział majątku po rozwodzie

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Sąd uwzględnia wszystkie nakłady i wydatki oraz przyczynianie się osobiste małżonków o majątek wspólny.

Porady prawne

Jeśli jedno z gospodarstw było zakupione za środki pieniężne pochodzące z majątku odrębnego, to stanowi ono wyłączną własność męża. Oczywiście można takiemu zapisowi w akcie notarialnym zaprzeczyć przedstawiając dowód, że gospodarstwo to stanowi majątek wspólny. Również mąż może wykazywać, że pewne części, które stanowią majątek wspólny stanowią majątek osobisty męża. Należy również podkreślić, że majątek powstały za granicą w wyniku „odkładania” pieniędzy i zakupu za nie np. samochodu, domu itp. Również wchodzi w skład majątku wspólnego. Fakt ten może zostać uwzględniony przy nierównym podziale majątku wspólnego małżonków. Ustawa o ochronie danych osobowych nie chroni Pani męża. Wycenie podlega aktualny majątek, a nie zarobki osiągane. Pani mąż powinien ujawnić majątek, który będzie podlegał wycenie. Fałszywe zapewnienie o nieposiadaniu np. kont bankowych będzie rodziło odpowiedzialność karną męża.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

Jak w postępowaniu działowym sąd ustala udziały w majątku wspólnym i jak rozliczane są wydatki i nakłady małżonków?

  Sądowe ustalenie udziałów w majątku wspólnym Ogólna zasada, wyrażona w Kodeksie rodzinnym stanowi, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 kro). Od zasady tej możliwe są jednak odstępstwa. Z ważnych powodów (...)

Skutki rozwodu

Skutki rozwodu

  Zawarcie małżeństwa jest zdarzeniem niezwykle doniosłym. Doniosłym emocjonalnie oraz doniosłym prawnie. Na skutek tego zdarzenia małżonkowie „wychodzą” ze swoich dotychczasowych rodzin, a zakładają własną, zmienia się ich stan cywilny, dane osobowe, powstają między (...)

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

Możliwość dokonania podziału majątku w trakcie sprawy rozwodowej Podział majątku w trakcie rozwodu może nastąpić jedynie wyjątkowo. Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, (...)

Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

Jaka część majątku wspólnego nie podlega podziałowi po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej?

W zasadzie majątek wspólny małżonków będzie stanowił przedmiot podziału. Nie podlega natomiast podziałowi majątek osobisty każdego z małżonków. Czy majątek, który stanowi współwłasność małżonków w częściach ułamkowych, podlega podziałowi? Nie (...)

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

Kiedy można podzielić majątek wspólny małżonków?

Możliwość dokonania podziału, czyli ustanie wspólności majątkowej  Powszechnie uważa się, że podział majątku wspólnego może zostać dokonany dopiero po rozwodzie lub separacji. To błędne przekonanie wynika z powszechności wspólności majątkowej jako podstawowego (...)

Jakie skutki w sferze majątkowej wywiera orzeczenie separacji? - opinia prawna

Jakie skutki w sferze majątkowej wywiera orzeczenie separacji? - opinia prawna

  Stan faktyczny W marcu 2007 roku złożyłam pozew o orzeczenie separacji, przyznanie opieki nad dzieckiem i przyznanie alimentów w wysokości 2000 zł miesięcznie, bez orzekania o winie - jako przyczynę podałam alkoholizm męża. Ostatecznie, 4 sierpnia 2008 r. sąd orzekł separację, (...)

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Jak zmniejszyć koszty podziału wspólnego majątku - opinia prawna

Stan faktyczny  Planujemy złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie stron. W zakresie majątku myślimy o tym, że strony dokonają pomiędzy sobą faktycznego podziału majątku dorobkowego, poza postępowaniem sądowym (chyba, że podział majątku w sądzie przyniesie znaczną minimalizację (...)

Czy już w sprawie o rozwód możliwy jest podział majątku dorobkowego przez małżonków?

Czy już w sprawie o rozwód możliwy jest podział majątku dorobkowego przez małżonków?

Zasadniczo i najczęściej podział majątku dorobkowego dokonuje się po uzyskaniu przez małżonków rozwodu, gdzie zainteresowani mogą podzielić swoje dobra, czy to w drodze umowy, czy też w drodze odrębnego postępowania sądowego. Jednakże możliwym, i jak najbardziej dopuszczalnym przez (...)

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Rozwód a podział mieszkania - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Interesuje mnie sposób podziału naszego mieszkania po rozwodzie, bo zamieszkiwania razem nie wchodzi w rachubę. Czy sprawę podziału majątku mogę założyć już teraz? Czy muszę czekać na rozwód? Przed zawarciem związku małżeńskiego (...)

Podział majątku i wzajemne rozliczenia małżonków - opinia prawna

Podział majątku i wzajemne rozliczenia małżonków - opinia prawna

  Stan faktyczny  Jestem w trakcie rozwodu z mężem. Niebawem mamy pierwszą sprawę. Mamy 1 dziecko. Interesuje mnie sposób podziału naszego mieszkania po rozwodzie, bo zamieszkiwanie razem nie wchodzi w rachubę. Czy sprawę podziału majątku mogę założyć już teraz? Czy muszę (...)

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków - uwagi ogólne

  Na wstępie należy zaznaczyć, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie podziału majątku jest uprawnieniem, z którego można skorzystać praktycznie w każdym czasie. Oznacza to, że prawo do wystąpienia z wnioskiem o podział majątku nie ulega przedawnieniu. Ponieważ od (...)

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

Czyje prawo po przekształceniu z lokatorskiego we własnościowe - opinia prawna

Czyje prawo po przekształceniu z lokatorskiego we własnościowe - opinia prawna

Stan faktycznyW 1977 r. jako członek Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskałem przydział mieszkania na zasadach lokatorskich. W 1978 r. ożeniłem się i żona wprowadziła się do mnie. Na początku lat 90-tych wystąpiłem do Spółdzielni o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu (...)

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

Zniesienie wspólności i podział majątku przed orzeczeniem separacji - opinia prawna

  Stan faktyczny  Czy jeśli małżonkowie zawarli rozdzielność majątkową z jego podziałem, przed wniesieniem sprawy o separację, to sąd bezwzględnie zastosuje się do tej umowy (zakładając, że nie była ona krzywdząca do żadnej ze stron), czy może jeszcze zmieniać zasady podziału (...)

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny małżonków

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej obejmuje – jak sama nazwa wskazuje – składniki majątkowe, które stanowią majątek wspólny. Punktem wyjścia przy omawianiu zagadnienia podziału majątku jest ustalenie, co w skład (...)

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

Kto oprócz (byłych) małżonków może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego?

  Jacy mogą być inni uczestnicy postępowania o podział majątku wspólnego? Wbrew pozorom, uczestnikami postępowania o podział majątku wspólnego mogą być nie tylko małżonkowie (byli małżonkowie), ale również inne osoby. Zgodnie z regułami obowiązującymi (...)

Jak podzielić spółdzielcze prawa do lokalu między (byłych) małżonków?

Jak podzielić spółdzielcze prawa do lokalu między (byłych) małżonków?

Jak zmieniały się przepisy dotycząca praw spółdzielczych?Regulacja dotycząca praw spółdzielczych ulegała w ostatnich latach ciągłym zmianom i większość orzecznictwa dotyczy sytuacji otrzymywania takich praw w drodze przydziału, który dzisiaj już nie występuje. Dla (...)

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Rozwód, co trzeba wiedzieć, rozważając ubieganie się o rozwód?

Kiedy można ubiegać się o rozwód? Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeśli ta przesłanka nie została spełniona, sąd nie ma obowiązku (...)

Jak przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego (byłych) małżonków?

Jak przeprowadzić umowny podział majątku wspólnego (byłych) małżonków?

Kiedy można dokonać umownego podziału majątku wspólnego? Żaden z obowiązujących przepisów nie zabrania małżonkom (czy byłym małżonkom) dokonania umownego podziału majątku. Jeśli zainteresowani dojdą do porozumienia w sprawie podziału umownego, z pewnością oszczędzą (...)

Co się dzieje z prawem najmu po rozwodzie? - opinia prawna

Co się dzieje z prawem najmu po rozwodzie? - opinia prawna

  Stan faktyczny:   Byłem w związku małżeńskim 7 lat, obecnie jestem już 2  lata po rozwodzie. Płacę alimenty regularnie. W czasie trwania związku zawarłem umowę najmu mieszkania komunalnego, która została podpisana w trakcie małżeństwa. Trzy miesiące po podpisaniu (...)

Rozliczenie książeczki mieszkaniowej po rozwodzie - opinia prawna

Rozliczenie książeczki mieszkaniowej po rozwodzie - opinia prawna

Stan faktycznyJestem po rozwodzie. Noszę się z myślą o podziale majątku. Czy po rozwodzie były mąż ma jakiekolwiek prawa do wkładu na książeczce mieszkaniowej założonej 5 lat przed ślubem na nazwisko żony? Jeśli tak, to jak sąd to podzieli? Opinia prawnaNiniejsza opinia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Mój brat jest żołnierzem zawodowym. Od stycznia 2008 roku przebywał na misji w Iraku ( będąc w związku małżeńskim). W tym czasie jego żona zamieszkała z kochankiem w ich wspólnym mieszkaniu. Na konto brata ( do którego upoważniona była żona) wpływało ok. 10 000 zł miesięcznie. Brat (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Jesteśmy z żoną w trakcie rozwodu i doszliśmy do porozumienia, jeśli chodzi o polubowny rozwód bez orzekania o winie. Pozostała nam jeszcze kwestia podziału majątku - chcielibyśmy ponieść jak najniższe koszty związane z podziałem majątku. Mamy małżeńską wspólnotę majątkową. Jesteśmy (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie, jeśli żona dostarczała mniej dochodów niż mąż?     Podział wspólnego majątku małżonków  jest oparty o (zakładamy, że nie zawierali żadnej umowy majątkowe małżeńskiej)  zasadę, że małżonkowie (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa została podpisana rozdzielność majątkowa oraz zrzeczenie się mężą na rzecz żony mieszkania o wartości 60 tys. zł., natomiast nie został podzielony samochód wartości 30 tys. będący cały czas w użytkowaniu żony. Po orzeczeniu rozwodu ex mąż zażądał (...)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Mąż chce rozwodu bez orzekania o winie. Prowadzę działalność gospodarczą, której jestem jednym właścicielem i w czasie trwania małżeństwa kupiłam na firmę samochód i zestaw komputerowy (w dowodzie rej. auta są tylko moje dane). Czy samochód i komputer także będą podlegały podziałowi (...)

Umowny podział majątku po rozwodzie

Umowny podział majątku po rozwodzie

Chcę się rozstać z mężem poprzez rozwód bez orzekania o winie. Jednocześnie dzielimy swój majątek. Mnie przypada mieszkanie, które mam spłacić. Czy zwykłą umową cywilną między mną a mężem mogę to zrobić?(oczywiście określając kwotę spłaty, czas spłaty i wysokość rat). Czy (...)

Podział majątku po rozwodzie, rozliczenie nakładów

Podział majątku po rozwodzie, rozliczenie nakładów

Mąż przed rozwodem zdemolował mieszkanie i wyrządził szkodę na 25 tyś zł. za co został skazany w post. karnym na odbycie kary więzienia. Czy podczas sprawy o podział majątku dorobkowego po rozwodzie można tą kwotę zaliczyć do majątku dorobkowego małżonków? Czy będzie ona dzielona (...)

Właściwość sądu o podział majątku po rozwodzie

Właściwość sądu o podział majątku po rozwodzie

Mąż po rozwodzie zamieszkał w miejscowości, dla której właściwy terytorialnie sąd jest inny niż sąd właściwy terytorialnie dla byłej żony, która dysponuje wspólnością małżeńską w całości. Czy istnieją przeszkody, aby sprawa z powództwa męża o podział wspólności małżeńskiej (...)

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Jak będzie wyglądał podział majątku po rozwodzie?

Jak będzie wyglądał podział mieszkania po rozwodzie, które zostało zakupione za moje pieniądze pochodzące ze sprzedaży innego mieszkania które odziedziczyłem? Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz odpowiedzi na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 lutego 1964 (...)

Podział majątku po rozwodzie bez notariusza

Podział majątku po rozwodzie bez notariusza

Po orzeczeniu rozwodu w przypadku podziału wspólnego majątku w postaci domu z działką jak można przenieść prawa do połowy domu (żona się zrzeka na rzecz męża bez konieczności spłaty) aby uniknąć wysokich kosztów z tym związanych (notariusz, sprawa o podział majątku, inne - która (...)

Zwrot nakładów a podział majątku po rozwodzie

Zwrot nakładów a podział majątku po rozwodzie

Rok temu został orzeczony rozwód bez orzekania o winie. Nie dokonano podziału majątku. Chcę wnieść sprawę o zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty. W opinii prawnej e-prawnika przeczytałem, iż zasadą jest zwrot nakładów przy podziale umownym lub sądowym majątku wspólnego. (...)

Podział majątku małżonków po rozwodzie

Podział majątku małżonków po rozwodzie

Czy po zniesieniu wspólności majątkowej na wniosek mojej żony, mogę teraz wystąpić o podział majątku (żona nie wyraża zgody). Prowadzę działalność gospodarczą i swobodne dysponowanie swoją częścią jest mi niezbędne np. do zaciągnięcia kredytu, co w normalnej sytuacji bez podpisu (...)

Podział majątku a prawa majątkowe drugiej żony

Podział majątku a prawa majątkowe drugiej żony

Mąż jest współwłaścicielem mieszkania z pierwszego małżeństwa. Z pierwszą żoną mają 2 dzieci. Za 2-3 tygodnie urodzę nasze dziecko. Czy w tej sytuacji nasze dziecko jest uprawnione do części majątku męża (majątek nie został podzielony po rozwodzie)? Jeśli tak, to w jakiej części (...)

Składniki majątku po rozwodzie oraz jego podział

Składniki majątku po rozwodzie oraz jego podział

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie? W skutek ustania wspólności ustawowej dotychczasowa wspólność majątkowa ulega przekształceniu we wspólność podobną do wspólności majątku spadkowego (art. 1035 Kodeksu cywilnego [ dalej k.c.] ) i zbliżoną do współwłasności (...)

Podział majątku małżonków po rozwodzie

Podział majątku małżonków po rozwodzie

Jestem 6 lat po rozwodzie (bez orzekania o winie ).W obecnej chwili chcę wystąpić o podział majątku. W tym wypadku majątek, który chcę podzielić to mieszkanie lokatorskie (spółdzielnia mieszkaniowa ), które zostało nam przyznane w trakcie trwania małżeństwa. Czy mam prawo do połowy wartości (...)