Potrącenie z rachunku bankowego dłużnika

Pytanie:

Czy bank może dokonać potrącenia z rachunku bankowego swojego dłużnika wymagalnej należności, pomimo zajęcia rachunku bankowego przez komornika? Wierzytelność banku była wymagalna przed zajęciem przez komornika rachunku a środki na rachunek wpłynęły już po tym zajęciu. Czy komornik słusznie twierdzi, iż bank nie może dokonać skutecznego potrącenia? Jak do tego stanowiska komornika ma się przepis art. 504 kodeksu cywilnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Potrącenie z rachunku bankowego dłużnika

Wydaje się, iż w przedstawionej sytuacji bank nie może dokonać skutecznego potrącenia. Zgodnie z art. 498 kodeksu cywilnego, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z następującymi wierzytelnościami- wierzytelnością banku w stosunku do swojego dłużnika oraz wierzytelnością dłużnika w stosunku do osoby trzeciej, na polecenie której środki zostały przelane. W związku z tym do czasu zaksięgowania środków na rachunku bankowym dłużnika, środki spływające na rachunek dłużnika wynikają nie z wierzytelności w stosunku do banku, ale w stosunku do osoby trzeciej. Tak więc dopiero z chwilą zaksięgowania środków powstaje wierzytelność dłużnika w stosunku do banku. Na podstawie art. 504 kc, zajęcie wierzytelności przez osobę trzecią wyłącza możliwość umorzenia jej przez potrącenie tylko wtedy, gdy dłużnik stał się wierzycielem swojego wierzyciela dopiero po dokonaniu zajęcia. W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją: Komornik dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego. Dłużnik banku staje się wierzycielem swojego wierzyciela (banku) po dokonaniu zajęcia. W związku z tym, bank nie może dokonać potrącenia w sytuacji jak wyżej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: