Prawo odkupu czy pierwokupu

Pytanie:

Odnośnie prawa ANR do prawa odkupu i pierwokupu sprzedanych wcześniej nieruchomości nasuwa się ważna kwestia prawna - w przypadku, gdy osoba sprzedaje przed okresem 5 lat od nabycia nieruchomości od ANR tę nieruchomość innej osobie, a prawa odkupu i pierwokupu są wpisane w KW, które prawo tzn. odkupu czy pierwokupu ma pierwszeństwo w przypadku, gdy notariusz sporządzi już umowę przedwstępną zobowiązującą właściciela do jej sprzedaży nabywcy? Oczywiście dla sprzedawcy nieporównywalnie korzystne jest w tym przypadku prawo pierwokupu po cenie w zasadzie rynkowej ustalonej z nabywcą. Natomiast poprzez zastosowanie prawa odkupu byłoby po kilku latach dużą stratą dla sprzedającego, chociażby ze względu na rosnące mocno ceny nieruchomości, nie mówiąc już o zmianie przeznaczenia z rolnej na budowlaną. Prawo odkupu czy pierwokupu - o ile ANR skorzysta ze swoich praw - może w zgodzie z prawem zastosować w opisanym powyżej przypadku ANR?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.9.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo odkupu czy pierwokupu

Prawo odkupu i pierwokupu, zgodnie z kodeksem cywilnym, to dwie odrębne instytucje prawa.

Prawo odkupu jest wykonywane przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu. W przypadku prawa odkupu pierwsze działanie podejmuje ANR, ma ono więc zastosowanie przede wszystkim wtedy, gdy kupujący grunt od ANR nie chce sprzedać nabytej nieruchomości innej osobie

Prawo pierwokupu aktualizuje się natomiast dopiero w momencie sprzedaży nieruchomości osobie trzeciej, polega bowiem na możliwości kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej.  Z prawa pierwokupu można skorzystać składając zobowiązanemu świadczenie. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej samej formie.

Warto też wskazać, że w przypadku nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu nie można zawrzeć od razu zwykłej umowy sprzedaży. Należy najpierw zawrzeć umowę sprzedaży (nie chodzi tu o umowę przedwstępną) z wyłączeniem skutku rozporządzającego - taka umowa będzie miała jedynie skutej zobowiązujący. A dopiero później umowę sprzedaży o skutku rozporządzającym.

Jeśli zostanie już zawarta z osobą trzecią umowa sprzedaży o skutku zobowiązującym, to ANR ma prawo pierwokupu, a nie odkupu; naszym zdaniem nie może wybierać między tymi dwoma prawami.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zwrot kaucji - wynajem mieszkania

15.7.2021 przez: tsw1993

Droga do działki budowlanej

29.6.2018 przez: wnetrzakd1977

Przeprowadzka

15.6.2018 przez: pawel8104