Prawo wdowy do wojskowej renty rodzinnej po mężu

Pytanie:

Kiedy wdowa ma prawo do wojskowej renty rodzinnej po zmarłym mężu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Prawo wdowy do wojskowej renty rodzinnej po mężu

3.10.2011

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy (nie dotyczy wdowy po żołnierzu, który zginął w czasie wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa) albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w pkt 2.

Potrzebujesz porady prawnej?