Przerwa w stażu na nauczyciela dyplomowanego

Pytanie:

Jak długa może być przerwa w stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, aby nie było konieczności rozpoczynania go od nowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przerwa w stażu na nauczyciela dyplomowanego

Stosownie do treści art. 9d ust. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Powyższe oznacza w sposób oczywisty, że okres związany z czasową niezdolnością do pracy, który nie powoduje konieczności ponownego rozpoczynania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczycieli, winien być krótszy, niż rok. W przypadku jednak, gdy przerwanie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego następuje na wniosek nauczyciela, ponowne rozpoczęcie stażu oznaczać będzie konieczność odbycia go w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 6 Ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335