Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

Pytanie:

Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu został wykluczony ze spółdzielni, a następnie wyrokiem z 1996 roku została orzeczona eksmisja z lokalu. Lokal jest jednak w dalszym ciągu w posiadaniu byłego członka spółdzielni. Jest spłacony a także są regularnie płacone opłaty eksploatacyjne.

Masz inne pytanie do prawnika?

24.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

Zgodnie z wyrokiem TK z 30 marca 2004 r., art. 178 ust. 1 ustawy, przewidujący wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na skutek utraty członkostwa z przyczyn innych niż śmierć (wykluczenie, wykreślenie, wypowiedzenia), utracił moc z dniem 15 kwietnia 2004 r. Wyrok ten ma także zastosowanie do utraty prawa wskutek wygaśnięcia, które nastąpiło (w myśl  dotychczasowych przepisów) przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej o eksmisję pozwany-wykluczony członek spółdzielni może skutecznie powołać się na przysługujące mu wobec tej spółdzielni spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu także wówczas, gdy nastąpiło przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r. Jak wynika z powyższego odzyskanie mieszkania jest możliwe.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne