Reklamacja towaru

Pytanie:

"Spółka jest dystrybutorem towaru, który zamawia bezpośrednio u producenta na podstawie indywidualnych zleceń przyjmowanych od klientów. Reklamacje towaru klient zgłasza do spółki jako do dystrybutora a dystrybutor przekazuje producentowi. Warunki reklamacji i gwarancji określone przez producenta dołączane są do towaru dostarczanego klientowi. Czy w sytuacji, gdy producent oddala reklamację, uznając ją za niezasadną, a klient chce zwrócić towar dystrybutorowi żądając jednocześnie zwrotu pieniędzy od dystrybutora mamy obowiązek jako dystrybutor przyjąć towar i oddać pieniądze klientowi? Zaznaczamy, że w naszych warunkach sprzedaży jest zaznaczone, że ewentualne reklamacje należy zgłaszać do dystrybutora-sprzedawcy, a ten przekazuje je do rozpatrzenia producentowi."

Odpowiedź prawnika: Reklamacja towaru

Odpowiedzialność z tytułu rękojmii spoczywa na sprzedawcy towaru, a nie na jego producencie. Na producencie spoczywa najczęściej obowiązek z tytułu gwarancji, jeśli takiej gwarancji udzielił. Rękojmia i gwarancja są dwiema zupełnie odrębnymi podstawami do roszczeń z tytułu wady towaru. Rozpatrzenie reklamacji (rękojmii) należy do sprzedawcy. Może on korzystać z opinii producenta w tym zakresie, lecz do niego należy decyzja i on ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmii.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika