Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy prawne

Pytanie:

Jakie są podstawy prawne roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie - podstawy prawne

Podstawą prawną do żądania odszkodowania (w zasadzie wynagrodzenia) za bezumowne korzystanie z gruntu jest art. 225 w związku z art. 224 k.c.. Zgodnie z tymi przepisami od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Co do kwestii dobrej i złej wiary dość jednoznacznie wypowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 25 lutego 2004 r., sygn. II CK 32/2003: „Jeżeli korzystanie przez zakład energetyczny z należących do niego urządzeń zainstalowanych na cudzym gruncie nie zostało uregulowane w pozwoleniu administracyjno - prawnym, to do roszczeń właściciela gruntu (użytkownika wieczystego) przeciwko zakładowi energetycznemu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, (...) Nie budzi też wątpliwości prawidłowość zakwalifikowania tego korzystania z działki powoda przez pozwanego jako posiadania w złej wierze, w sytuacji, gdy strona pozwana ma świadomość, że nie służy jej tytuł prawny do tego posiadania”. Zanim zaprezentujemy projekt stosownego pisma odnieśmy się do kwestii wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z Pani nieruchomości przez zakład energetyczny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Samochód Parking Policyjny UK

27.6.2018 przez: naneknh18

reklama na ogrodzeniu

28.8.2017 przez: ppioter