Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

Pytanie:

Właściciel firmy ma zamiar w najbliższym czasie poszerzyć działalność gosp. (świadczy usługi budowlane) na kraje Wspólnoty Europejskiej. W styczniu i lutym jeździł do Danii w celu rozpoznania rynku. Po powrocie do kraju przedłożył rachunki za nocleg, paragony za zakup paliwa (jechał firmowym samochodem ), bilety promowe i bilet kolejowy oraz paragony za wyżywienie i przejazd płatnym tunelem. Czy można wszytkie wydatki rozliczyć delegacją wg średniego kursu NBP i zaksięgować jako koszt firmy? Mam zamiar zaksięgować paragony za wyżywienie jako koszty reprezentacji do wysokości 0,25% przychodu ze stycznia za pomocą dowodu PK - czy tak można? Pragnę również dowiedzieć się, czy właścicielowi firmy przysługuje dieta (i do jakiej wysokości), jeśli nie ma innych kosztów wyżywienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

W przypadku podróży służbowych wykonywanych przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą (lub osobę z nią współpracującą) do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone faktycznie poniesione i udokumentowane koszty (np. koszty noclegu, opłaty za przejazdy) w pełnej wysokości, natomiast diety tylko do określonej wysokości.

Wysokość diety za dobę podróży w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Porady prawne

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu, z wyjątkiem tych które wymienione zostały w art. 23 tejże ustawy.

Prawodawca w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy wskazał, iż do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Brzmienie tego przepisu dopuszcza możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem zastosowania jest jednak ustalenie zakresu pojęcia podróży służbowej. Definicję podróży służbowej zawiera art. 77 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Wynika z niej, że podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika. W związku z powyższym ważne jest dokładne określenie miejsca wykonywania pracy dla stwierdzenia faktu nabycia przez pracownika uprawnień do świadczeń przysługujących z tytułu podróży służbowych. Jeśli podatnik np. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług kierowania samochodem ciężarowym i w ramach tej działalności odbywa podróże krajowe i zagraniczne. Świadczenie usług kierowcy na terenie kraju lub za granicą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. w celach zarobkowych i na własny rachunek nie może być traktowane jako podróż służbowa, bowiem czynności związane z realizacją tychże usług i wiążące się z nimi podróże krajowe i zagraniczne należą do istoty prowadzonej działalności, a zatem nie mogą być utożsamiane z podróżą służbową. Diety więc, które przysługują wyłącznie z tytułu podróży służbowej osób prowadzących działalność gospodarczą, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów podatników świadczących usługi kierowcy. Podobnie przykładowo Izba Skarbowa w Krakowie (pismo PD-2/005/2-775/03/WK), powołując się na Ministerstwo Finansów, stwierdziła, że w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportu samochodowego brak jest uzasadnienia dla przyjęcia, iż wykonywanie przez te osoby zadań poza miejscowością podaną w zgłoszeniu o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wiąże się odbyciem podróży służbowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróże służbowe przedsiębiorcy i pracownika

Podróż służbowa pracownika i przedsiębiorcy wiąże się z określonymi wydatkami. Dzowiedz się, jakie wydatki związane z podróżą musi pokryć pracodawca, a co przysługuje przedsiębiorcy oraz jak rozliczyć koszty podróży służbowych - właściciela firmy lub pracowników. Co przysługuje pracownikowi w podróży krajowej i zagranicznej? Jeżeli wysyłasz (...)

Podróże w kosztach firmy

Podróże w kosztach firmy

Poniżej przedstawimy sposób ujęcia wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby firmy oraz podróży odbywanych przez właściciela firmy w kosztach przedsiębiorstwa.   Jak księgować w koszty wydatki dla pracownika za odbytą podróż?  Wydatki ponoszone za pracownika z tytułu używania przez (...)

Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

Co to jest zagraniczna podróż służbowa? Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Jak obliczyć czas trwania zagranicznej podróży służbowej? Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży służbowej odbywanej środkami komunikacji: lądowej - od chwili (...)

Jak zadbać o bezpieczeństwo przy pracy za granicą?

Jak zadbać o bezpieczeństwo przy pracy za granicą?

Agencje zatrudnienia potrafią znaleźć studentowi wymarzoną, wakacyjną pracę za granicą. Pod warunkiem, że student znajdzie najpierw właściwą agencję. Wakacje to dla wielu studentów doskonała pora na zagraniczne wyjazdy, podczas których zwiedzanie nowych zakątków można połączyć z dodatkowym zarobkiem. W poszukiwaniu pracy za granicą pomocne mogą (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) i Szwajcarii. Podejmując pracę w tych krajach nie trzeba starać się o pozwolenie na pracę, (...)

Wzmocnienie zdolności recepcyjnych i detencyjnych służb migracyjnych Gruzji - wizyta studyjna gruzińskich ekspertów

Wzmocnienie zdolności recepcyjnych i detencyjnych służb migracyjnych Gruzji - wizyta studyjna gruzińskich ekspertów

W dniach 24–29 listopada 2008 r. przebywała w Polsce z wizytą studyjną sześcioosobowa delegacja z Gruzji. Wizyta odbywa się w ramach projektu Wzmocnienie zdolności recepcyjnych i detencyjnych służb migracyjnych Gruzji. W skład delegacji wchodzili dyrektorzy departamentów i naczelnicy wydziałów gruzińskich ministerstw właściwych w sprawach migracji oraz gruzińskiej (...)

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

Jak wygląda procedura złożenia rezygnacji przez zarząd spółki z o.o. - opinia prawna

  Stan faktyczny Zarząd sp. z o.o. chce zgłosić rezygnację. Jest zainteresowany odejściem z końcem 2007 roku. Chciałbym wiedzieć jakie kroki prawne powinny zostać podjęte? Komu i w jaki sposób zgłaszana jest rezygnacja? Co się dzieje, jeśli właściciel firmy nie powoła nowego zarządu? Czy można jakoś temu zaradzić? Byłbym zainteresowany kompletną instrukcją w formie "krok (...)

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to dobry sposób rozliczania się z fiskusem m.in. dla osób rozpoczynających działalność, jeżeli spodziewają się, że koszty działalności, które prawo pozwala odliczyć od podatku nie przekroczą 50% przychodu. Kto może skorzystać z ryczałtu? Rozpoczynający działalność gospodarczą z początkiem 2012 r., mogli płacić (...)

Dziedziczenie działalności gospodarczej - Firma nie „umrze” ze śmiercią jej właściciela...

Dziedziczenie działalności gospodarczej - Firma nie „umrze” ze śmiercią jej właściciela...

Ponad 2 mln firm z szansą na płynną zmianę pokoleniową. Jest projekt ustawy o sukcesji firm rodzinnych Rozpoczął się proces konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o sukcesji dla firm. To kolejna ustawa z pakietu „100 zmian dla firm”, która ma pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących firmę w formie (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. Większość przepisów nowej ustawy z dnia (...)

Zmiana pokoleniowa w firmach będzie łatwiejsza

Zmiana pokoleniowa w firmach będzie łatwiejsza

O jaką ustawę chodzi?  Tylko na podpis prezydenta oczekuje już ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Wcześniej parlament zakończył prace nad nią. Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, (...)

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika - opinia prawna

Stan faktycznyZostałem zwolniony z pracy bez okresu wypowiedzenia z powodu art.52 par.1 pkt.1 i 2. Byłem pracownikiem w firmie prywatnej z 8 letnim stażem. Pracowałem w dziale sprzedaży liczącym trzy osoby i kierownika w postaci księgowego. Przyjmowałem od klientów zamówienia i wystawiałem im faktury po uprzednim uzgodnieniu jakiego towaru dotyczy transakcja i jakie będą okoliczności (...)

Kształtowanie wynagrodzenia - opinia prawna

Kształtowanie wynagrodzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Przystępując do pracy w prywatnej firmie otrzymałam propozycję wynagrodzenia, polegającą na wynagrodzeniu podstawowym (umowa o pracę) oraz prowizyjnym (umowa wynagrodzenia procentowego od obrotu). Stało się tak z tego powodu, że firma sprzedaje towar sezonowy i spore pieniądze ma dopiero pod koniec roku, natomiast przez pozostałe 9 miesięcy musi sobie jakoś radzić. Stąd (...)

Składki ZUS 2013. Ile po założeniu firmy?

Składki ZUS 2013. Ile po założeniu firmy?

Przynajmniej o 100 złotych wzrosną składki dla początkującego przedsiębiorcy. Niektórzy nie skorzystają z ulg. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia nowo otwartej działalności gospodarczej właściciel firmy może odprowadzać składki ZUS w niższym wymiarze. Przypominamy, że podstawą do obliczenia większości składek jest minimalne wynagrodzenie za pracę. Chodzi o opłaty na ubezpieczenie (...)

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Nowa ustawa usprawnia procedury, likwiduje zbędne obciążenia biurokratyczne i wprowadza rozwiązania, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Nowelizacja, tzw. pakiet MŚP, stanowi kolejny etap realizacji rządowej „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Dokonuje zmian w 34 ustawach, wprowadza prawie 50 uproszczeń, dzięki którym przez (...)

Czy zarząd spółki jest odpowiedzialny za sprawozdanie finansowe?

Czy zarząd spółki jest odpowiedzialny za sprawozdanie finansowe?

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego jest rolą działu księgowości firmy. Za jego rzetelność odpowiadają jednak właściciel, wspólnicy, członkowie zarządu, którzy sygnują ten dokument własnym podpisem. (...)Dlatego przed podpisaniem sprawozdania kierownik jednostki (zgodnie z ustawą o rachunkowości jest nim właściciel firmy, w wypadku spółek osobowych - wspólnicy, a (...)

Czy należy informować ZUS o zmianie właściciela firmy?

Czy należy informować ZUS o zmianie właściciela firmy?

W wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa zmienia się jego właściciel. Najczęściej jest to sytuacja, gdy jeden podmiot przejmuje (w całości) inny - wraz z zobowiązaniami wynikającymi z zawartych z pracownikami umów o pracę, w trybie art. 231 Kodeksu pracy. Oznacza to, że w razie przejścia zakładu pracy (lub jego części) na innego pracodawcę, (...)

Pakiet MŚP już w Sejmie

Pakiet MŚP już w Sejmie

Kolejne ułatwienia i oszczędności dla przedsiębiorców? Status "małego podatnika” w PIT i CIT uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (obecnie jest to 1,2 mln euro); wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo będzie można rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5 mln zł; dla 5 mln pracowników nastąpi zniesienie (...)

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu i nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów Czasowa, zwiększona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spadły ich wyceny – przed wrogim przejęciem przez inwestorów spoza UE; osłona finansowa dla samorządów; ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających; dopłaty z budżetu państwa (...)

Pakiet MŚP czeka tylko na podpis Prezydenta

Pakiet MŚP czeka tylko na podpis Prezydenta

Wartość pracy małżonka będzie można wliczyć w koszt uzyskania przychodu; jednorazowo możliwe będzie rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; blisko 6 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż uwolnimy od obowiązku okresowych szkoleń BHP; skróci się - ze 150 do 90 dni - termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, (...)

Zasady odpowiedzialności wykonawcy w umowie o roboty budowlane - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności wykonawcy w umowie o roboty budowlane - opinia prawna

Stan faktyczny Zawarłem z firmą umowę na budowę domu. Inwestycja jest w trakcie wykonywania. Jednak pojawiają się coraz większe problemy z jakością wykonywanych prac, skłaniające mnie do potrącenia pewnej kwoty od przewidzianej umową należności za jeden z etapów budowy. Właściciel firmy, mimo, że usterki są oczywiste i przez niego nie kwestionowane, zamierza wystawić mi fakturę (...)

Fiskus nie akceptuje elektronicznego przechowywania faktur

Fiskus nie akceptuje elektronicznego przechowywania faktur

Według NSA podatnik po otrzymaniu papierowej faktury może wybrać sposób jej przechowania – w wersji drukowanej lub elektronicznej. Innego zdania są urzędnicy. Przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy twierdzi, że nie ma możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywania następnie jej kopii w formie elektronicznej – czytamy na łamach (...)

Niepełnosprawni częściej znajdują pracę

Niepełnosprawni częściej znajdują pracę

W ciągu trzech kwartałów 2009 roku liczba firm zatrudniających osoby niepełnosprawne wzrosła o blisko 40 proc. - donosi Gazeta Prawna. Wszystko dzięki zmianie przepisów, zgodnie z którymi pracodawca może ubiegać się o dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników, którzy mają prawo do emerytury. - Z tego powodu na początku 2009 roku pracodawcy (...)

Prawo jazdy w dwa dni

Prawo jazdy w dwa dni

Polscy kandydaci na kierowcę - zamiast kursu i egzaminu w naszym kraju - często szukają w internecie ogłoszeń typu „Bezstresowo i szybko załatwiamy prawa jazdy wszystkich kategorii". Dziennikarze Dziennika Polskiego zadzwonili pod numer telefonu podany w jednym z ogłoszeń. - Płaci mi pani 2 tys. dolarów za prawko kategorii B, jedzie ze mną dwa razy do Lwowa i niczym (...)

Kierowcy domagają się odszkodowań za straty spowodowane korkami

Kierowcy domagają się odszkodowań za straty spowodowane korkami

Spacerowa to jeden z głównych dojazdów do obwodnicy Trójmiasta i dzielnicy Osowa. W latach 2004-06 droga była remontowana. I to przez remont sprawa trafiła do sądu. Jakub Sachse, właściciel firmy przewozowej Planetobus, domaga się odszkodowania w wysokości 10 tys. zł. Tak wycenił straty powstałe w wyniku opóźnień jego autobusów linii 820.Gazeta.pl, 18.12.2008 (...)

Notariusz przynosi oszczędności

Notariusz przynosi oszczędności

Czasami właściciel firmy musi pofatygować się do rejenta, poprosić go o sporządzenie aktu notarialnego i za to zapłacić. Często dużo. Opłaca się to jednak bo nikt nie zakwestionuje potem takiej czynności. (...) Notariusz to często niemały wydatek w firmowym budżecie (...). Warto jednak znaleźć dodatkowe środki i dopilnować, by określone czynności – nawet jeśli przepisy (...)

Prenumerata dziennika jako koszt uzyskania przychodu

Prenumerata dziennika jako koszt uzyskania przychodu

Właściciel firmy, który kupuje "Rzeczpospolitą", może zaliczyć ten wydatek do kosztów. Dzięki temu zapłaci niższy podatek od swojej działalności. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w odpowiedzi napytanie naszej redakcji. Oczywiście z tradycyjnym zastrzeżeniem - wydatek można zaliczyć do kosztów podatkowych, jeśli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub jest związany (...)

Skargi i przetargi

Skargi i przetargi

Przedsiębiorcy skarżą się, że urzędnicy odpowiedzialni za przetargi łamią przepisy, a oni nie mają gdzie szukać sprawiedliwości. (...) już teraz przedsiębiorcy skarżą się, że urzędnicy odpowiedzialni za przetargi świadomie bądź nie łamią przepisy i pozostają bezkarni. (...) - Próbowałem wszystkiego, bez skutku - zapewnia Jacek Wieczorek, właściciel firmy świadczącej usługi (...)

Jak ustalić warunki użytkowania przez pracownika samochodu w celach prywatnych?

Jak ustalić warunki użytkowania przez pracownika samochodu w celach prywatnych?

— Nasz przedstawiciel handlowy poprosił o wyjazd na urlop samochodem, którym na co dzień jeździ do klientów. Zazwyczaj nie udostępniamy pracownikom aut do celów prywatnych, ale tym razem chcemy zrobić wyjątek. Jak możemy się zabezpieczyć przed ewentualnymi stratami? — pyta czytelnik „Pulsu Biznesu”, właściciel firmy produkcyjnej z Poznania. (...)Firma może udostępnić (...)

Podatkowa definicja ciężarówki

Podatkowa definicja ciężarówki

Co to jest ciężarówka? Jeden przepis mówi, że to wóz do 3,5 tony, inny - że powyżej tej wagi. Od jednego auta przedsiębiorca płaci podatek, od drugiego nie. Pan Andrzej, właściciel firmy budowlanej z Warszawy, trzy lata temu kupił samochód dostawczy Iveco. Co roku płacił za niego gminie 400 zł podatku od środków transportu. Firma się rozwijała, przybywało (...)

Ochrona danych osobowych - uprawnienia lokatora

Ochrona danych osobowych - uprawnienia lokatora

Lokator niefigurujący w wykazie odbiorców gazu w budynku mieszkalnym nie mógł go skutecznie kwestionować jako niezgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych, gdyż nie uprawnili go do tego pozostali mieszkańcy. Jerzy Ś. chciał, aby generalny inspektor ochrony danych osobowych skontrolował legalność zbierania danych lokatorów budynku w Warszawie. W związku z remontem sieci gazowej (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są trzy rodzaje kas: kasy on-line, kasy z zapisem elektronicznym i kasy z zapisem papierowym. (...)

Jak przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku?

Jak przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku?

Kto powinien przygotować firmę do obsługi klientów w procedurze TAX FREE od 2022 roku? Dotyczy to ciebie, jeżeli jesteś sprzedawcą oraz: prowadzisz działalność na terytorium Polski, jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzisz ewidencję sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących online, sprzedajesz lub zamierzasz sprzedawać w procedurze TAX FREE. Chodzi (...)

Kara więzienia za zatruwanie środowiska

Kara więzienia za zatruwanie środowiska

Wyrzucanie śmieci do lasu czy spalanie ich na działkach lub za domem będzie wkrótce przestępstwem wpisanym do kodeksu karnego. Za zatrucie wody, powietrza lub ziemi truciciel trafi za kratki nawet na 12 lat. Ministerstwo Środowiska musi zaostrzyć kary grożące osobom, które zanieczyszczają naturę. Obowiązek ochrony środowiska poprzez prawo karne nałożyła na państwa członkowskie (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie (...)

Niezgodne z prawem unieważnianie przetargów

Niezgodne z prawem unieważnianie przetargów

Przedsiębiorcy alarmują - coraz więcej przetargów publicznych jest bezpodstawnie unieważnianych. Niektórym urzędnikom zajmującym się przetargami wydaje się, że w dowolnym momencie mogą podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania. Nic bardziej mylnego. Od pewnego czasu przedsiębiorcy biorący udział w przetargach zwracają uwagę na coraz częstsze unieważnianie postępowań o (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny? Zasady przekazywania firmy następcom, po śmierci przedsiębiorcy, (...)

Zatory płatnicze do likwidacji

Zatory płatnicze do likwidacji

Ruszyły konsultacje projektu nowelizacji prawa ws. ograniczenia zatorów płatniczych Krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty – to główne zmiany w propozycji przepisów, które mają ograniczać zatory płatnicze. Projekt zmiany niektórych (...)

Wykup samochodu z leasingu

Wykup samochodu z leasingu

Prowadzisz działalność gospodarczą i kupiłeś samochód osobowy w leasingu? Sprawdź, jakie skutki będzie mieć zakończenie leasingu w przypadku różnych umów. Jakie skutki podatkowe dla firm ma leasing samochodu osobowego? Co to jest leasing? Leasing to umowa zawarta przez dwie strony: finansującego (leasingodawcę), korzystającego (leasingobiorcę). Leasing polega (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Samochód używany w różnych działalnościach

Samochód używany w różnych działalnościach

Nie wiem, czy wolno mi rozliczać koszty dojazdu do miejsca prowadzenia działalności w celu uzyskania pełnej informacji. Podam kilka szczegółów prowadzonych przeze mnie działalności: działalność (...)

Zagraniczna podróż służbowa

Zagraniczna podróż służbowa

Poniesione koszty zagranicznej podróży służbowej wycenia się po kursie średnim NBP pod datą rozliczenia kosztów. Zaliczka na delegacje nie jest pobierana. Należność za delegacje wypłacana jest (...)

Zagraniczna delegacja

Zagraniczna delegacja

Zleceniobiorca odbył w dniach 26.01.-28.01.2010 delegację zagraniczną do Niemiec (nie pobrał zaliczki). Bilety lotnicze zostały zapłacone przez naszą firmę, natomiast zleceniobiorca zapłacił (...)

Rozliczanie diet zagranicznych

Rozliczanie diet zagranicznych

Moje pytanie związane jest z dietami w delegacji zagranicznej. Przebywam na długiej delegacji zagranicznej (min. pół roku) i mam wątpliwości, czy pracodawca wypłaca mi diety zgodnie z prawem. W (...)

Księgowanie diety w walucie obcej

Księgowanie diety w walucie obcej

Wypłacam diety pracownikom za wyjazd za granicę w euro np. 25.04.2009 r. Po jakim kursie euro powinienem zaksięgować euro w księdze przychodów i rozchodów? Prowadzę działalność na zasadach ogólnych. (...)

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Firma płatnik VAT-u, ewidencja uproszczona, tzn. książka przychodów i rozchodów. Właściciel firmy przedłożył dokumenty potwierdzające wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową. (...)

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Koszty noclegów pracownika w podróży służbowej

Na żądanie pracodawcy podpisałem wraz z umową o pracę przygotowane przez niego oświadczenie o zrzeczeniu się z możliwości korzystania z bezpłatnych noclegów w czasie delegacji zagranicznych. (...)

Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - pełna księgowość. Pracownik przebywał na delegacji zagranicznej Białoruś - Rosja. Pobyty w hotelu ma potwierdzone rachunkami. Czy koszty hoteli (...)

Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

Firma informatyczna X chce przyjąć na praktyki studenckie 2 studentów studiów dziennych na okres 1 - 2 miesięcy. Zatrudnienie będzie odbywać się na zasadzie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. (...)

Rozliczanie diet zagranicznych

Rozliczanie diet zagranicznych

W latach 2001 i 2002 przebywałam za granicą na Słowacji. Pracodawca pokrywał koszty mieszkania oraz zryczałtowany miesięczny ekwiwalent 180 USD na wyżywienie. Ponieważ kwota ta jest mniejsza niż (...)

Faktury z innych państw UE

Faktury z innych państw UE

Firma jest płatnikiem podatku VAT, prowadzi książkę przychodów i rozchodów. Nie ma nadanego numeru NIP europejskiego, choć w najbliższym czasie zamierza złożyć wniosek do US o nadanie takiego (...)

Zwrot VAT dla francuskiej firmy

Zwrot VAT dla francuskiej firmy

Brat ma firmę remontowo-budowlaną, zarejestrowaną w Polsce, ale usługi z tego zakresu prowadzi we Francji i chce wystawić fakturę firmie francuskiej za wykonane usługi. Czy właściciel firmy, której (...)

Przejęcie zamortyzowanego środka trwałego

Przejęcie zamortyzowanego środka trwałego

Czy właściciel firmy może zamortyzowany środek trwały przejąć do swojego osobistego użytku? Na jakiej zasadzie właściciel firmy (inaczej mówiąc jak ma to zrobić?) może zamortyzowany środek (...)

Klasyfikacja czynności na gruncie PKD

Klasyfikacja czynności na gruncie PKD

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach zarejestrowanej przez siebie firmy może wykonywać usługi związane z informatyką, gdyż we wpisie do EDG ma takie nr PKD z działu 62 (...)

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Spółka z o.o. A prowadzi między innymi biuro nieruchomości w wynajętym od PKP lokalu poza własną siedzibą w mieście B. Na podstawie ustnej umowy o dzieło spółka ta współpracuje z działającą (...)

Podejrzenie o popełnienie wykroczenia drogowego

Podejrzenie o popełnienie wykroczenia drogowego

Pracuję w firmie (ogółem 3 pracowników). Wszyscy, według potrzeb, korzystamy z tego samego samochodu służbowego, którym popełniono wykroczenie drogowe (prędkość). Straż miejska przysłała (...)

Zatrudnienie prezesa firmy

Zatrudnienie prezesa firmy

Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, zarząd - dwie osoby (Francuzi) nie mieszkający w Polsce, udziały: po 50%. Obydwie osoby prowadzą we Francji odrębne firmy. Francuz, właściciel firmy chce otrzymywać (...)

Koszty delegacji

Koszty delegacji

Czy rozliczając delegację zagraniczną właściciela firmy koszt za nocleg w hotelu (jest rachunek), można w całości zaksięgować w koszty firmy, czy też tak samo jak paragony za wyżywienie zaksięgować (...)

Śmierć pracodawcy a stosunek pracy

Śmierć pracodawcy a stosunek pracy

Czy z chwilą śmierci właściciela firmy stosunek pracy pracownik - firma automatycznie wygasa? Jeżeli firma była prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, to pracodawcą jest (...)

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

Zwracam się z zapytaniem: - właściciel firmy od trzech lat miał działalność zawieszoną, tzn. nie uzyskiwał żadnych dochodów, i w listopadzie 2005 r. zmarł. Co w tej sytuacji trzeba zrobić, (...)

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych

Czy certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym musi posiadać właściciel firmy, czy może to być osoba będąca pełnomocnikiem (nie będąca ani pracownikiem, ani współwłaścicielem)? (...)

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Rozwiązałem umowę za porozumieniem stron z pracodawcą. Porozumienie zostało zawarte 2 listopada 2005 roku. Zgodnie z jego treścią rozwiązuje się za porozumieniem stron umowę o pracę zawartą (...)

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Obowiązek wydania świadectwa pracy

W roku 1998 przez pół roku pracowałam w prywatnej firmie. Nie mam świadectwa pracy (nie pamiętam czy otrzymałam, czy zgubiłam). Zwróciłam się do tejże firmy o duplikat. Właściciel firmy nie (...)

Zwrot kosztów za szkolenie

Zwrot kosztów za szkolenie

Czy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, pracodawca może żądać zwrotu umownej kwoty określonej w załączniku do umowy, jako zwrot kosztów za szkolenie, przy czym szkoleniem (...)

Zawiadomienie ZUS o skróceniu delegacji

Zawiadomienie ZUS o skróceniu delegacji

Właściciel firmy na pełnych składkach ZUS i niepełnych składkach ZUS + pracownicy oddelegowani do pracy w Unii i oddelegowani do pracy w Europie np. Norwegia + zleceniobiorcy. Czy istnieje możliwość (...)

Oprotestowanie weksla

Oprotestowanie weksla

Właściciel firmy zajmującej się pośrednictwem w handlu nieruchomościami pobrał zaliczkę, na którą wystawił rachunek i weksel, ale nie napisał na nim \"zapłacę bez protestu\" Z zadania się (...)

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Usługa z zagranicy a podatek w Polsce

Spółka komandytowa z siedzibą na Węgrzech, świadczy usługi hostingowe dla podmiotu gospodarczego w Polsce (serwer, domeny, itp.) Moim zdaniem wg naszej klasyfikacji to wg PKWiU 72.30 - przetwarzanie (...)

Poświadczenie i numeracja noty korygującej

Poświadczenie i numeracja noty korygującej

Stacja paliw wystawiła fakturę VAT na zakupioną benzynę. Błędnie wstawiony był na adres nabywcy i brak numeru rejestracyjnego samochodu. Wystawiłem notę korygującą i przesłałem pocztą. Otrzymałem (...)

Premia dla byłego pracownika

Premia dla byłego pracownika

Jak należy traktować przyznanie byłemu pracownikowi nagrody jednorazowej w kwocie przeciętnego jednomiesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale za to, że firma osiągnęła w 2004 roku zysk? Taka (...)

Blokada telefonu komórkowego przez operatora

Blokada telefonu komórkowego przez operatora

Właściciel małej firmy opłaca abonament telefonu komórkowego, który jest zarejestrowany na firmę. Zdarzyło się, że "przeoczył" jeden rachunek, po nim uiścił opłatę przynajmniej za jeszcze (...)

FORUM PRAWNE

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej

Ryczałt za nocleg w podróży służbowej Czy istnieje przepis regulujący zasady wypłacania ryczałtu za nocleg w podróży służbowej samochodem ciężarowym (TIR)w którym to kabina jest wyposażona (...)

Długa delegacja zagraniczna

Długa delegacja zagraniczna Wyjeżdżam do Włoch na kontrakt B2B na świadczenie usług w zakresie BIM na miejscu (czyli w biurze zleceniodawcy). Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą (...)

Delegacja zagraniczna - slabe warunki mieszkaniowe

Delegacja zagraniczna - slabe warunki mieszkaniowe Witam, Mam zapytanie w sprawie warunkow mieszkaniowych podczas delegacji zagranicznej. W naszej firmie trafil sie klient, ktory proponuje nam podczas (...)

Właściciel firmy na zwolnieniu lekarskim

Właściciel firmy na zwolnieniu lekarskim Witam Prowadzę małą jednoosobową firmę. Niedawno miałem operację, jestem na zwolnieniu (1 miesiąc) a firma oczywiście jest zamknięta. Nie zgłosiłem (...)

JAk odzyskać pieniądze gdy umiera właściciel firmy?

JAk odzyskać pieniądze gdy umiera właściciel firmy? JAk odzyskać pieniądze gdy umiera właściciel firmy? Prowadzę jednoosobową działalność,jestem fizjoterapeutą.Współpracuje z przychodnią, (...)

Zakup towaru a jego wykorzystanie w celach zarobkowych

Zakup towaru a jego wykorzystanie w celach zarobkowych Zakupiłam w sklepie internetowym wykrojnik, którego używam w swojej firmie do wycinania scrapek. Zgłosił się do mnie właściciel firmy produkującej (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Oszust?

Oszust? Jesteśmy agencją reklamową. Klient zamówił u nas usługę, która została wykonana. Reklama została zrobiona, a klient jednokrotnie zgłosił, że ułożenie elementów nie jest takie, (...)

Zakaz pracy u kontrahentów

Zakaz pracy u kontrahentów Witam mam pewne pytanie do Was, byłbym wdzięczny za poradę. Sytuacja przedstawia się następująco: jakiś czas temu rozpocząłem pracę w firmie X. Poza typowymi umowami (...)

Umowa na wykonanie usługi - skan z podpisem i pieczątką

Umowa na wykonanie usługi - skan z podpisem i pieczątką Witam jestem tutaj nowy i mam pytanie oraz proszę o pomoc! Szukałem w internecie na stronach typu oferia, oferteo wykonawcę pewnej usługi. (...)

PRACOWNIK CZY PRACODAWCA? Kto ponosi odpowiedzialność za źle wystawioną Fakturę VAT?

PRACOWNIK CZY PRACODAWCA? Kto ponosi odpowiedzialność za źle wystawioną Fakturę VAT? Witam!!! Pracuję w małej firmie handlowo usługowej.(nie jest to żadna spółka tylko normalna firma) Jestem (...)

Śmierć właściciela firmy

Śmierć właściciela firmy Witam Zmarł właściciel firmy w której pracowałam. Obecnie jestem na urlopie wychowawczym zaznaczam że mam umowę na czas nieokreślony. Chciałabm się dowiedzieć w (...)

Remont

Remont Witam, nie wiem czy dobrze trafiłem i czy mój problem jest zgodny z tematem tego forum ale chętnie poznam waszą opinię, która może być dla mnie bardzo pomocna. Witam, nie wiem czy dobrze (...)

Jak sprawdzić w jakim banku Firma ma konto.

Jak sprawdzić w jakim banku Firma ma konto. Jak sprawdzić w jakim banku Firma ma konto. Miałem sprawę w sondzie z pewną firmą która nie zapłacił mi za fakturę, komornik juz zajął jego konto (...)

Ściągnięcie alimentów przez komornika

Ściągnięcie alimentów przez komornika w lutym zapadł wyrok w sprawie o alimenty. tatuś mojego dziecka nie płaci ich do tej pory. chcę udać się do komornika. co mam ze sobą zabrać? gdzie szukać (...)

Wymiana pokrycia dachowego, rachunek uproszoczny, odmowa wystawienia.

Wymiana pokrycia dachowego, rachunek uproszoczny, odmowa wystawienia. Witam. Zwracam się z prośbą o pomoc prawna. Mój problem jest następujący. Kolega polecił mi firmę dekarską, która miała (...)

Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa

Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa Jakie są prawne apekty bezpieczeństwa które musimy zapewnić jako właściciel firmy w związku z korzystaniem z sieci? Jeśli np. dojdzie do włamania hakerskiego (...)

Remont

Remont Witam, nie wiem czy dobrze trafiłem i czy mój problem jest zgodny z tematem tego forum ale chętnie poznam waszą opinię, która może być dla mnie bardzo pomocna. A więc zleciłem pracę remontowe (...)

Porady prawne