Rozszerzenie wspólności i premia gwarancyjna

Pytanie:

Przed zawarciem związku małżeńskiego kupuję mieszkanie, zaciągam kredyt. Po ślubie (za ok. 3 miesiące) planujemy rozszerzenie wspólnoty majątkowej o mieszkanie. Rozumiem, że robi się to za pomocą aktu notarialnego. Czy w świetle prawa - zaciągnięty kredyt pozostaje nadal na moich barkach, czy jest już wtedy "naszym" kredytem? Czy po rozszerzeniu wspólnoty majątkowej, można wykorzystać premię gwarancyjną z książeczki mojej przyszłej żony? Jak kosztowne będzie (podatki?) rozszerzenie wspólnoty majątkowej (mieszkanie ok. 200 000 PLN).

Masz inne pytanie do prawnika?

30.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozszerzenie wspólności i premia gwarancyjna

Rozszerzenie wspólności majątkowej na przedmioty, które pozostawałyby w majątku odrębnym jednego z małżonków skutkuje tym, iż wierzyciele tego mażonka mogą żądać zaspokojenia z majątku wspólnego także wówczas, gdy wierzytelność powstała przed zawarciem małżeństwa. Rozszerzenie wspólności majątkowej spowoduje więc, że bank bedzie mógł dochodzić zaspokojenia z tytułu kredytu na mieszkanie z majątku wspólnego obu małżonków. Jeżeli chodzi o wykorzystanie premii gwarancyjnej żony, kwestia sprawa jest bardziej skomplikowana. Otóż wypłata premii gwarancyjnej wiąże się zaistnieniem określonego zdarzenia. W analizowanym przypadku byłoby to nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego (tak zakładamy). Jednakże nabycia dokona nie posiadacz książeczki mieszkaniowej. Dlatego też korzystniejsze będzie wcześniejsze zawarcie małżeństwa i następnie wspólny zakup mieszkania. Wówczas bez żadnych wątpliwości żona będzie mogła skorzystać z premii gwarancyjnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: