Skutki zajmowania lokalu bez tytułu prawnego

Pytanie:

Od 2003 roku użytkuję lokal mieszkalny w budownictwie zakładowym bez tytuły prawnego. Nie jestem zameldowany w tym lokalu, gdyż zarządca uniemożliwia to od kilkunastu lat. Sprawa o nabycie tytułu najemcy została rozstrzygnięta na korzyść zarządcy nieruchomości przez sąd rejonowym i sąd okręgowy również ją utrzymał. Od zgonu mojej matki - ostatniej najemcy, tylko ja reguluję czynsz określony przez zarządcę za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Od pewnego czasu pracuję poza miejscem zamieszkania (ponad 80 km) w związku z tym przebywam w lokalu tylko w dni wolne. Z tego powodu dla bezpieczeństwa lokalu oraz zmniejszenia ciężaru utrzymania lokalu udostępniłem jeden pokój znajomemu, który częściowo łoży na czynsz. Wskutek zgłoszenia zarządcy policja dokonała jednorazowej kontroli lokalu stwierdzając przebywanie w nim osoby nie zameldowanej karząc ją mandatem. Chcąc wyjaśnić sprawę zgłosiłem się do funkcjonariusza wykonującego czynności sprawdzające, który oświadczył mi, że działa zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych i w przypadku stwierdzenia w lokalu mojego pobytu również zostanę ukarany mandatem. Proszę o określenie, jakich konsekwencji prawnych mogę się spodziewać nadal zajmując lokal na dotychczasowych warunkach.

Masz inne pytanie do prawnika?

11.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skutki zajmowania lokalu bez tytułu prawnego

Podstawową konsekwencją zajmowania lokalu bez tytułu prawnego (tj. nie będąc uprawnionym do korzystania z lokalu np. na podstawie ustawy, umowy, decyzji administracyjnej, wyroku sądowego) jest przede wszystkim to, że osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu może wystąpić do sądu z roszczeniem o zwrot rzeczy. Uzyskanie przez nią takiego wyroku może zobowiązywać osobę nieuprawnioną do jego opuszczenia. W razie niepodporządkowania się wyrokowi sądu, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w wyniku, którego osoba zajmująca lokal zostanie eksmitowana. Jednocześnie pośrednim skutkiem zajmowania lokalu bez tytułu może być odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Na każdym obywatelu Rzeczpospolitej Polskiej ciąży obowiązek zameldowania się w miejscu stałego lub czasowego pobytu. Do zameldowania konieczne jest potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Brak takiego dokumentu uniemożliwi wykonanie obowiązku meldunkowego. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego stanowi wykroczenie, ścigane według przepisów kodeksu wykroczeń. Jeśli jednak zajmujący opłaca czynsz i inne opłaty związane z korzystaniem z lokalu, możliwe jest zawarcie z uprawnionym do korzystania z lokalu umowy najmu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wymeldowanie pełnoletniego dziecka.

3.11.2019 przez: T18553

problem z synem

3.6.2018 przez: dorotawl

Zameldowanie

22.2.2018 przez: -