Świadczenia z ZUS przyzne obok odszkodowanie z ubezpieczenia NNW

Pytanie:

Moja córka uległa wypadkowi na lekcji WF-u. Czy oprócz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia NNW, możemy się starać o świadczenia z ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Świadczenia z ZUS przyzne obok odszkodowanie z ubezpieczenia NNW

Pana córka może też starać się o stosowne świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.). Przewiduje ona bowiem stosowne świadczenia za uszczerbek na zdrowiu powstały na skutek wypadku m.in. w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty, zajęć w szkole wyższej lub zajęć na studiach doktoranckich albo w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne