Świadczenie pracy w formie wolontariatu

Pytanie:

Do naszej firmy zgłaszają się studenci różnych uczelni (nie absolwenci) z chęcią odbycia praktyki, stażu itd. Nie chodzi tu o staż w pojęciu ustawy o pomocy w zatrudnieniu gdzie gmina pokrywa koszty. Chodzi natomiast o współpracę na zasadzie: stażysta (praktykant) świadczy coś w rodzaju stosunku pracy ale bez wynagrodzenia a firma doszkala taką osobę. Mówiąc inaczej praktykant taki pracuje i się rozwija zawodowo ale nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia. Czy istnieje jakaś forma umowy, która zabezpieczy pracodawcę przed ewentualnym pomówieniem o zatrudnianie na czarno lub późniejsze roszczenia rzekomego pracownika z tytułu nie wypłaconych świadczeń.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Świadczenie pracy w formie wolontariatu

Prawo polskie przewiduje instytucję nieodpłatnego świadczenia pracy w formie wolontariatu. Jednakże poddaje ją pewnym ograniczeniom. Świadczenie pracy w ramach wolontariatu nieodpłatnie jest dopuszczalne na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej. Jeśli zatem Wasza firma nie jest jednym z tych podmiotów to nie ma prawa korzystać z instytucji wolontariatu. Najlepszym sposobem zabezpieczenia jest umowa o dzieło, gdzie można ustalić ewentualnie niskie stawki wynagrodzenia za wykonane dzieło. Pamiętać należy również, że plan studiów może przewidywać obowiązek odbycia przez studenta praktyk zawodowych. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w wybranym przez studenta zakładzie pracy, jeżeli charakter wykonywanej przez studenta pracy będzie zgodny z programem praktyki. Takie przyjmowanie studenta na praktykę nie wiąże się obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa na czas określony i jej wypowiedzenie

13.12.2019 przez: Katarzyna_P_

Zmiana pracy / Działalność

23.7.2018 przez: Marusieczek