Termin przedawnienia roszczeń telekomunikacyjnych

Pytanie:

W jakich terminach przedawniają się roszczenia o zapłatę z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Termin przedawnienia roszczeń telekomunikacyjnych

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -trzy lata.

Podsumowując przywołany przepis należy stwierdzić, iż roszczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (za takie należy uznać roszczenia wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych) przedawniają się po 3 latach, natomiast termin przedawnienia dla pozostałych roszczeń wynosi lat 10. Termin ten zaczyna biec od kiedy dane roszczenie staje się wymagalne – a więc od dnia, w którym świadczeniobiorca pwinien zapłacić rachunek.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: