Termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Pytanie:

"Czy termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody, wyrządzonej czynem niedozwolonym, zawsze wynosi 3 lata?"

Odpowiedź prawnika: Termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości. Jeżeli więc szkody na osobie dozna dziecko, nawet jeżeli jego przedstawiciel ustawowy (rodzice) nie dochodzi odszkodowania, termin ten ulega przedłużeniu do dwóch lat od uzyskania przez nie pełnoletności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika