Umieszczenie w internecie filmu nagranego ukrytą kamerą

Pytanie:

Witam. W internecie został umieszczony filmik nagrany ukryta kamerą, na którym znajduje się mój wizerunek. Czy takie postępowanie może być uznane za naruszenie moich dóbr osobistych?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Umieszczenie w internecie filmu nagranego ukrytą kamerą

Nagrywanie filmów jest zazwyczaj utrwalaniem utworu audiowizualnego. Jest przejawem twórczości artystycznej, która to twórczość, jako dobro osobiste osoby (art. 23 k.c.) podlega ochronie prawnej. Należy zatem zauważyć, iż co do zasady nie wydaje się, by samo nagrywanie filmów było nielegalne. W niektórych jednak sytuacjach, wykonywanie prawa do twórczości artystycznej może godzić w dobra osobiste innej osoby. W takim przypadku dochodzi do kolizji zazwyczaj różnych dóbr osobistych dwóch osób: wolności twórczości artystycznej nagrywającego film oraz dobra osobistego osoby nagrywanej (zazwyczaj naruszany jest wizerunek tej osoby, jej nazwisko, prywatność etc.). Wydaje się słusznym rozstrzygnięcie tej kolizji na korzyść osoby nagrywanej, o ile oczywiście nie zachodzi szczególny przypadek (np. szczególnie ważny interes społeczny lub przepis prawa przemawiają za przyznaniem prymatu wolności twórcy). Tym samym, jeżeli dana osoba sprzeciwia się jej nagrywaniu lub też z okoliczności można wywnioskować, że nie wyraża w sposób dorozumiany zgody na to, to nagrywający powinien zaprzestać jej nagrywania. Problematyczne jest jednakże odniesienie powyższych uwag do filmowania tzw. „ukrytą kamerą”. Specyfika takiego sposobu nagrywania polega na tym, iż w rzeczywistości osoba nagrywana nie wie o tym fakcie i co za tym idzie nie może ani wyrazić zgody na takie filmowanie, ani tym bardziej wyrazić sprzeciwu. W takiej sytuacji trudno mówić, by ta osoba wyrażała zgodę na jej nagrywanie. Wydaje się zatem za zasadne założenie a priori, iż takie działanie nagrywającego narusza jej dobra osobiste (w szczególności prawo do prywatności) i co za tym idzie jest bezprawne. Nie wyklucza to jednakże możliwości wykazania przez nagrywającego, iż ta osoba wyraziła zgodę na takie czynności.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne