Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Pytanie:

Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest podpisana pomiędzy Hongkongiem a Polską oraz Singapurem a Polską, a jeżeli tak, to jakie są to rodzaje umów i jakie są metody unikania? Czy i gdzie marynarz bedzie musiał zapłacić podatek?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

3.6.2009

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium rzeczypospolitej Polskiej podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów). W myśl ustawy osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, jeżeli posiada na terytorium Polski ośrodek interesów życiowych lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni.

Przepisy o nieograniczonym obowiązku podatkowym należy jednak stosować z uwzględnieniem podpisanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 4a ustawy). Hongkong stanowi Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, który zachował swoją autonomię podatkową. Do transakcji zawieranych z podmiotem mającym siedzibę na terytorium HongKongu nie znajdą zastosowania przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między polskim Rządem a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, nie została też podpisana odrębna umowa z Hongkongiem. 

W sytuacji, kiedy zawarł Pan umowę o pracę z firmą posiadającą siedzibę w Hongkongu, a Pan posiada miejsce zamieszkania w Polsce, będzie Pan zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce. W razie opodatkowania uzyskanych dochodów w Hongkongu, w Polsce znajdzie zastosowanie metoda zaliczenia do eliminacji podwójnego opodatkowania.

Polski Rząd podpisał natomiast umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Rządem Singapuru (przewiduje ona w art. 15 ust 3, że wynagrodzenia uzyskiwane przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce rzeczywitego zarządu przedsiębiorstwa, a więc nie dojdzie tu do podwójnego opodatkowania, gdyż Polska zrzekła się w tej umowie opodatkowania takich zagranicznych dochodów; przewiduje ponadto do eliminacji podwójnego opodatkowania metodę wyłączenia z progresją).

Jeżeli natomiast nie posiada Pan miejsca zamieszkania w Polsce (według powyższej definicji), podlega Pan tylko ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli musi się Pan rozliczyć w Polsce tylko z dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto też przeczytać: Czy dłuższy wyjazd zagraniczny zwalnia z obowiązku rozliczenia podatkowego w Polsce?

Potrzebujesz porady prawnej?