Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

Pytanie:

W zrzeszeniu właścicieli nieruchomości od radcy prawnego otrzymałem odpowiedź, że czynsz najmu nie może przekroczyć 3% rocznie wartości odtworzeniowej lokalu ustalonej na podstawie publikowanej przez wojewodę ceny 1m kw pow. mieszkalnej na danym obszarze. Zaznaczono ze dotyczy to okresu do końca 2004r. i lokatorów zajmujących lokal na podstawie administracyjnej decyzji o przydziale lokalu. Na waszych stronach w odpowiedziach są informacje ze czynsz najmu każdemu można ustalić bez powyższego ograniczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

1.12.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustalenie wysokości czynszu za lokal mieszkalny

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, do dnia 31 grudnia 2004 r., w stosunkach najmu powstałych przed 10 lipca 2001, wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał w dniu 10 lipca 2001 r. (w dniu wejścia w życie tejże ustawy) czynsz regulowany, nie może przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Z kolei ustawa o ochronie praw lokatorów uchyliła ustawę o najmie lokali w zakresie, w jakim regulowała ona stosunki najmu, które dotyczył czynsz regulowany. Przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów (przed 10 lipca 2001r.) czynsz regulowany opłacali najemcy lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy oraz stanowiących własność Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych lub osób prawnych prowadzących eksploatację budynków w celach niezarobkowych, z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych. Tak więc w dniu 10 lipca 2001 r. zakres podmiotów, które obowiązane były do opłacania czynszu regulowanego został praktycznie ograniczony. Jeżęli więc w dniu 10 lipca 2001 lokatorzy zajmujący lokal na podstawie administracyjnej decyzji o przydziale lokalu płacili czynsz regulowany, to czynsz płatny prez te osoby podlega ograniczeniu.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne