Wartość początkowa środka trwałego

Pytanie:

Przed zakupem nieruchomości spółka jawna musiała wykonać operat szacunkowy w celu uzyskania kredytu. Został on określony w następujący sposób: nieruchomość (budynek) 2 900 000, wartość wieczystego użytkowania gruntu 600 000. Cena zakupu, za którą spółka nabyła całość to (fa bez VAT) na kwotę 2 600 000 zł. Nie było na fakturze wskazane ile wynosi wartość samego budynku, a ile wieczystego użytkowania gruntu. Akt notarialny także nie dzieli tych wartości, określa tylko cenę za całość w wysokości zgodnej z faktura 2 600 000. Amortyzacji podlega tylko budynek, stad trudność w określeniu jego wartości. Czy wartość początkowa środka trwałego, budynku winna być określoną za pomocą proporcji w operatu szacunkowego udziału wieczystego użytkowania gruntu w stosunku do całości? Jak prawidłowo określić tę wartość budynku zgodnie z prawem podatkowym, które wprost nie określa w takim przypadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.6.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wartość początkowa środka trwałego

W opisanym stanie faktycznym błędem było, że wartość budynku nie została podana w treści aktu notarialnego. Aktualnie faktycznie może to powodować trudność w ustaleniu wartości początkowej budynku dla celów amortyzacji. Zgodnie bowiem z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się - w razie odpłatnego nabycia - cenę ich nabycia.

Przepisy nie dają odpowiedzi jak ustalić wartość początkową budynku w opisanym stanie faktycznym. Faktycznie na ogół pomocna może być wycena, tj. można próbować ustalić wartość budynku w cenie zakupu w takiej proporcji w jakiej była ona określona w wycenie. Z uwagi jednak na znaczną wartość budynku należałoby rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne