Zajęcie wierzytelności dłużnika przez komornika

Pytanie:

Bank udzielił kredytu, którego zabezpieczeniem jest - między innymi - cesja wierzytelności z umowy świadczonych usług. Kredyt jest obsługiwany w rachunku bieżącym, w związku z czym wpłaty w tytuły cesji na ten rachunek zmniejszają zadłużenie wobec banku. Czy skuteczne jest zajęcie także tej należności przez komornika na moim rachunku kredytowym? Czy też kwota ta nie może być zajęta przez komornika, gdyż jest własnością banku z tytułu umowy cesji, a tym samym kwota zmniejsza moje zadłużenie wobec banku? Jeżeli komornik zajął tę kwotę, to jakie przysługują mi środki obrony przed tym zajęciem? Zajęcie nastąpiło z tytułu należności nie wobec banku tylko innej osoby, na podstawie wyroku.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zajęcie wierzytelności dłużnika przez komornika

Zakładamy, że wierzytelność przelana na bank, która przysługiwała Panu względem osoby trzeciej (jakiegoś dłużnika) została zajęta przez komornika wskutek skierowanej egzekucji przeciwko Panu, lecz nie przez bank. Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik zawiadomi dłużnika (Pana), że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością. Wezwie dłużnika wierzytelności (Pańskiego dłużnika), aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi (Panu), lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie jej dłużnika (Pańskiego dłużnika), aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie czy inne osoby (bank) roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się lub toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli. Jeśli nie było postępowania egzekucyjnego, a w wyżej przedstawionym stanie jasno widać, że nie było takich czynności ze strony banku, to wierzytelność może być zajęta w całości. O dokonaniu zajęcia komornik powiadomi wierzyciela dłużnika (bank), przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne i dłużnika zajętej wierzytelności (Pańskiego dłużnika). Jeśli nie toczy się postępowanie egzekucyjne ze strony banku o zaspokojenie się z tej wierzytelności to takie zajęcie wierzytelności w całości jest skuteczne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: