Czy można uzależnić udzielenie absolutorium dla zarządu wspólnoty od wyników audytu?

Pytanie:

Na zebraniu właściciele lokali zdecydowali, że zanim udzielą absolutorium zarządowi, należy przeprowadzić audyt (przegląd dokumentacji finansowej i organizacyjno-prawnej). Czy mogą przerwać zebranie i wyznaczyć drugi termin po dokonaniu opinii audytora? Czy można uzależnić udzielenie absolutorium dla zarządu wspólnoty od wyników audytu? Jakie muszą być spełnione warunki prawne?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy można uzależnić udzielenie absolutorium dla zarządu wspólnoty od wyników audytu?

Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali  na zebraniu właścicieli lokali powinna być dokonana ocena pracy zarządu, a następnie właściciele powinni podjąć uchwałę w przedmiocie udzielenia zarządowi absolutorium. Ocena pracy zarządu jest poprzedzona sprawozdaniem zarządu. Ustawa nie zakazuje przerwania zebrania i wyznaczenia drugiego terminu. Należy jednak pamiętać o tym, że jest to zebranie obligatoryjne i musi się odbyć nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. 

Prawo kontroli zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. Członek wspólnoty ma prawo kontroli działalności zarządu poprzez wgląd do ksiąg i dokumentów. Każdy właściciel lokalu ma również prawo żądać informacji i wyjaśnień w kwestiach związanych z zarządem wspólną nieruchomością. Udzielenie bądź nieudzielenie zarządowi absolutorium należy do wyłącznej kompetencji zebrania ogółu właścicieli, a więc zależy od woli właścicieli wyrażonej w uchwale i nie może zostać uzależnione od wyników audytu. Wyniki przeprowadzonego audytu mogą natomiast zostać przedstawione członkom wspólnoty przed głosowaniem nad udzieleniem zarządowi absolutorium.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne