Zastaw rejestrowy na samochodzie

Pytanie:

"Trzy lata temu kupiłem auto, które - jak się teraz okazało - było kupione przez poprzedniego właściciela na raty (zastaw sądowy - brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym i wydziale komunikacji), ten zaś nic o tym nie wspomniał przy sprzedaży. Samochód odsprzedałem po kilku miesiącach, a nowy nabywca został powiadomiony teraz przez bank o tym, że zostanie mu auto zabrane z powodu zaległości płatniczych pierwszego właściciela. Czy bank ma prawo zabrać auto? "

Odpowiedź prawnika: Zastaw rejestrowy na samochodzie

Kupiony przez Pana samochód był przedmiotem zastawu na zabezpieczenie określonej wierzytelności (najprawdopodobniej kredytu zaciągniętego przez poprzedniego właściciela w banku). Bank jako wierzyciel ustanowił na rzeczy (samochodzie) zastaw, aż do momentu całkowitej spłaty kredytu. Z pytania wynika, iż mamy w tym wypadku do czynienia z tzw. zastawem rejestrowym, który został uregulowany w ustawie z 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Istota tego zastawu polega na tym, iż w przypadku braku uregulowania zabezpieczonej wierzytelności przez dłużnika, wierzyciel (zastawnik) może zaspokoić się z przedmiotu zastawu. Co do zasady prawo zastawu obciąża zaś każdoczesnego właściciela (posiadacza) rzeczy.

Ustawa przewiduje, iż w razie ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym podlegającym rejestracji zastaw ten zostaje również odnotowany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Art. 13 ustawy dodaje jednak, iż zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego (w tym wypadku samochodu) powoduje wygaśnięcie tego zastawu, jeżeli nabywca nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o istnieniu zastawu rejestrowego w chwili wydania mu rzeczy lub przejścia na niego prawa obciążonego zastawem rejestrowym. Wydaje się, iż przepis ten można zastosować w sytuacji opisanej przez Pana. Nabywca rzeczy z pewnością nie mógł się dowiedzieć o tym, iż nabywana przez niego rzecz obciążona jest prawem zastawu, stąd brak podstaw do żądania od niego zapłaty ze względu na wygaśnięcie prawa zastawu.

Masz inne pytanie do prawnika?