e-prawnik.pl Porady prawne

Zastaw

12 Artykułów


51 Pytań i odpowiedzi


1 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Bezpieczny zakup samochodu

  "Czy w polskim prawodawstwie sprzedaż samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i można uważać, że nabywca jest bezwarunkowym nowym właścicielem pojazdu? Przy założeniu, (...)"

  Bezpieczny zakup samochodu
 • Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

  "Postanowienie o wpisie do rejestru zastawów może zawierać wzmiankę o zakazie zbycia. Z kolei art. 14. ust. 2 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów mówi o ważności takiej transakcji. Czy zbycie wbrew zastrzeżeniu skutkuje nieważnością (...)"

  Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego
 • Zaspokojenie zastawnika

  "Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika lub notariusza, postępowania sądowo-egzekucyjnego (...)"

  Zaspokojenie zastawnika
 • Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki

  "Spłata umowy pożyczki zabezpieczona jest wekslem in-blanco i zastawem rejestrowym. Wierzytelność zabezpieczona zastawem została oznaczona w umowie zastawniczej jako \"zadłużenie z umowy pożyczki\". Czy umowa zastawnicza może zabezpieczać spłatę (...)"

  Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki
 • Zastaw rejestrowy

  "Zastaw rejestrowy służy zabezpieczeniu wierzytelności. Czy można zastawem rejestrowym zabezpieczyć spłatę weksla in-blanco (z deklaracją)?"

  Zastaw rejestrowy
 • Treść umowy zastawniczej

  "W umowie zastawu (rejestrowego) trzeba określić wierzytelność zabezpieczoną zastawem. Czy wystarczy tutaj określenie np. \"zabezpieczenie wymagalnej należności z umowy pożyczki z dnia . . . \" czy trzeba podawać wartość pożyczki i szczegóły (...)"

  Treść umowy zastawniczej