Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

Pytanie:

"Postanowienie o wpisie do rejestru zastawów może zawierać wzmiankę o zakazie zbycia. Z kolei art. 14. ust. 2 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów mówi o ważności takiej transakcji. Czy zbycie wbrew zastrzeżeniu skutkuje nieważnością umowy? Czy można wtedy mówić, że przedmiot zastawu będący w posiadaniu nabywcy jest dalej własnością zastawcy?"

Odpowiedź prawnika: Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

Zasadniczo, zastawca może sprzedać rzecz pomimo, iż jest ona obciążona zastawem rejestrowym. Istotą zastawu jest bowiem możliwość zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności z przedmiotu zastawu bez względu na to, czyją stanie się własnością. W przypadku zastawu rejestrowego dopuszczalne jest wprowadzenie w umowie zastawniczej zastrzeżenia, na mocy którego zastawca zobowiązuje się względem zastawnika, że dopóki zastaw nie wygaśnie, nie dokona zbycia przedmiotu zastawu (art. 14 ust. 1 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, dalej ustawa). Jeżeli zastawca wbrew swojemu zobowiązaniu sprzeda rzecz obciążoną zastawem, to sprzedaż taka jest, nieważna, chyba, że kupujący w chwili zawarcia umowy nie wiedział o powyższym zastrzeżeniu i nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mógł o nim wiedzieć (art. 14 ust. 2 ustawy). Istotna jest tutaj treść domniemania z art. 38 ustawy. Nadto, zbycie rzeczy wbrew omawianemu zastrzeżeniu umownemu powoduje, że zastawnik (wierzyciel zabezpieczonej zastawem wierzytelności) może żądać natychmiastowego zaspokojenia swojej wierzytelności, bez względu na to, że umówiony termin jej płatności jeszcze nie nadszedł (art. 14 ust. 3 ustawy).

W konkluzji nalezy zbadać, czy zachodzi dobra lub zła wiara nabywcy - przykładowo, jeżeli kupił on samochód mimo wzmianki w dowodzie rejestracyjnym o zastawie rejestrowym, umowa winna zostac uznana za nieważną i nie doszło do przejścia własności. 


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika