Zastaw

Bezpieczny zakup samochodu

Bezpieczny zakup samochodu

Czy w polskim prawodawstwie sprzedaż samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i można uważać, że nabywca jest bezwarunkowym (...)

Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego

Postanowienie o wpisie do rejestru zastawów może zawierać wzmiankę o zakazie zbycia. Z kolei art. 14. ust. 2 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów mówi o ważności takiej transakcji. (...)

Zaspokojenie zastawnika

Zaspokojenie zastawnika

Dłużnik oddał mi rzecz ruchomą obciążoną na moją rzecz zastawem rejestrowym. Umowa zastawnicza standardowo przewiduje zaspokojenie w drodze przetargu publicznego organizowanego przez komornika (...)

Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki

Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki

Spłata umowy pożyczki zabezpieczona jest wekslem in-blanco i zastawem rejestrowym. Wierzytelność zabezpieczona zastawem została oznaczona w umowie zastawniczej jako \"zadłużenie z umowy pożyczki\". (...)

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy służy zabezpieczeniu wierzytelności. Czy można zastawem rejestrowym zabezpieczyć spłatę weksla in-blanco (z deklaracją)?

Treść umowy zastawniczej

Treść umowy zastawniczej

W umowie zastawu (rejestrowego) trzeba określić wierzytelność zabezpieczoną zastawem. Czy wystarczy tutaj określenie np. \"zabezpieczenie wymagalnej należności z umowy pożyczki z dnia . . . \" (...)

Zastaw rejestrowy a przewłaszczenie

Zastaw rejestrowy a przewłaszczenie

W hipotetycznej sytuacji pożyczkobiorca stara się o kredyt zabezpieczony zastawem rejestrowym. Strony spisują umowę i wysyłają do sądu wniosek. Następnie pożyczkobiorca zawiera umowę przewłaszczenia (...)

Prawa osoby, na rzecz której ustanowiono zastaw rejestrowy

Prawa osoby, na rzecz której ustanowiono zastaw rejestrowy

Jakie prawa przysługują osobie, na rzecz której ustanowiono zastaw rejestrowy?

Przeniesienie własności przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym

Przeniesienie własności przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym

Czy przeniesienie własności przedmiotu obciążonego zastawem rejestrowym powoduje wygaśnięcia zastawu?

Ważność zastawu rejestrowego, ustanowionego na samochodzie osobowym

Ważność zastawu rejestrowego, ustanowionego na samochodzie osobowym

Witam. Kupiłem samochód osobowy. W jego dowodzie rejestracyjnym nie było żadnej wzmianki o ustanowieniu na nim zastawu rejestrowego. Ostatnio dowiedziałem się jednak, że zastaw ten istnieje. Czy (...)

Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

Zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego

W jaki sposób następuje zaspokojenie zastawnika z przedmiotu zastawu rejestrowego?

Korzyści wynikające z zastawu rejestrowego

Korzyści wynikające z zastawu rejestrowego

Jakie korzyści wynikają z zastawy rejestrowego

Istota zastawu zwykłego

Istota zastawu zwykłego

Na czym polega zastaw zwykły?

Ustanowienie zastawu zwykłego

Ustanowienie zastawu zwykłego

W jaki sposób ustanawia się zastaw na mocy umowy?

należyta staranność nabywcy pojazdu obciążonego zastawem rejestrowym

należyta staranność nabywcy pojazdu obciążonego zastawem rejestrowym

Znajomy chce kupić samochód używany. Powiedziałem mu, że powinien sprawdzić, czy nie jest obciążony zastawem rejestrowym. Procedura taka jednak trwa (z uwagi na pocztę) i w międzyczasie może (...)

Pierwszeństwo zastawu rejestrowego

Pierwszeństwo zastawu rejestrowego

Zastawca pożycza pieniądze pod zastaw rejestrowy samochodu i w tym samym dniu wierzyciel zgłasza to w sądzie. Również tego samego dnia zastawca idzie do innego pożyczkodawcy, bierze drugą pożyczkę (...)

należyta staranność nabywcy pojazdu obciążonego zastawem rejetrowym

należyta staranność nabywcy pojazdu obciążonego zastawem rejetrowym

Chciałem pożyczyć komuś pieniądze pod zastaw rejestrowy samochodu. Wniosek wraz z umową zastawniczą składam do sądu. Jednak zastawca może okazać się nieuczciwy i sprzedać pojazd nieświadomemu (...)

zastaw rejestrowy - data wniesienia do sądu

zastaw rejestrowy - data wniesienia do sądu

Art. 16. ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów mówi, że o pierwszeństwie zastawu rejestrowego decyduje dzień wpływu wniosku do sądu.Czy chodzi o faktyczną datę wpływu czy termin (...)

Możliwość zaspokojenia się zastawnika z wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym

Możliwość zaspokojenia się zastawnika z wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym

Jak wygląda możliwość zaspokojenia się zastawnika z wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym?

Moment, w którym zastaw rejestrowy staje się ważny

Moment, w którym zastaw rejestrowy staje się ważny

W jakim momencie zastaw rejestrowy staje się ważny?

Prawo zastawu na pojazdach pozostawionych w hotelu

Prawo zastawu na pojazdach pozostawionych w hotelu

Prowadzę pensjonat (wynajem pokoi). Jeden z klientów zostawił na terenie hotelu skuter wraz z dokumentami. Opuścił pensjonat nie rozliczając się za opłaty. Próbowaliśmy się kontaktować z klientem (...)

Forma ustanowienia zastawu

Forma ustanowienia zastawu

Pomiot (spółka cywilna) prowadzący działalność gospodarczą ma dłużnika (osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), który zobowiązał się spłacić dług wynikający ze zobowiązań (...)

Zastaw rejestrowy na udziale w samochodzie

Zastaw rejestrowy na udziale w samochodzie

Chcę ustanowić zastaw rejestrowy (taki na druku ORD-Z). Posiadam 50% samochodu osobowego. Czy mogę zastawić te 50% samochodu osobowego? Jeśli tak, to w jaki sposób ewentualnie pobierający zastaw (...)

Zastaw rejestrowy i zwolnienie spod egzekucji

Zastaw rejestrowy i zwolnienie spod egzekucji

Komornik na nasz wniosek dokonał zajęcia samochodu dłużnika, obecnie wpłynął wniosek banku o wyrażenie zgody na zwolnienie z egzekucji, bo samochód objęty jest zastawem rejestrowym. Jaka jest (...)

Ustanowienie zastawu

Ustanowienie zastawu

Wiem, że jeżeli miałbym ustanowioną hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika, to miałbym pierwszeństwo w egzekucji do niej przed innymi wierzycielami. Ja mam sytuację taką, że przeciwko (...)

Problemy z najemcą

Problemy z najemcą

Zostało oddane w najem mieszkanie, najemca zobowiązał się do płacenia czynszu raz w miesiącu. Minął drugi miesiąc i najemca nie uregulował płatności. Najemca lokalu nie chce opuścić. Czy (...)

Umowa pożyczki i zastaw na patencie

Umowa pożyczki i zastaw na patencie

Zawarta została umowa pożyczki. Czas zwrotu pożyczki minął (1,5 roku temu), pożyczkobiorca nie zwrócił pożyczki, pożyczkodawca nie zwrócił się do sądu o zwrot pożyczki. W umowie pożyczki (...)

Dowód rejestracyjny pojazdu obciążonego zastawem

Dowód rejestracyjny pojazdu obciążonego zastawem

Kupiłam samochód, w którego dowodzie rejestracyjnym jest wbita pieczątka dotycząca zastawu rejestrowego na rzecz banku. Niestety wcześniej nie sprawdziłam, że samochód jest zadłużony. Dług (...)

Przedawnienie roszczeń ubocznych z zastawu

Przedawnienie roszczeń ubocznych z zastawu

Nasza spółka nabyła samochód obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku. Bank wystąpił z roszczeniem do nas o zaspokojenie się z samochodu ponad trzy lata temu (jest to sprawa zakwalifikowana (...)

Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Skutki przekształcenia spółki cywilnej w jawną

Do końca 2001 r. spółki cywilne miały obowiązek wyrejestrowania się z ewidencji działalności gospodarczej, gdyż SC pozbawione zostały miana przedsiębiorcy. Nasza sc przekształciła się w spółkę (...)

Zakaz zbycia a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Zakaz zbycia a wygaśnięcie zastawu rejestrowego

Nasza spółka nabyła samochód osobowy od innego przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe Jan Kowalski (sprzedaż samochodów była (...)

Przedawnienie roszczeń a zastaw rejestrowy

Przedawnienie roszczeń a zastaw rejestrowy

Bank, któremu przysługuje zastaw rejestrowy na samochodzie, dowiedział się, iż nasza firma jest właścicielem pojazdu ponad 3,5 roku temu. Skierował do nas jedyne pismo informujące o jego roszczeniu (...)

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

Nabycie auta obciążonego zastawem rejestrowym

W 1999 roku kupiliśmy samochód osobowy (jako firma). Okazało się, iż samochód jest obciążony zastawem rejestrowym, o czym dowiedzieliśmy się pismem wierzyciela żądającym wydania samochodu, (...)

Zastaw skarbowy na ruchomościach

Zastaw skarbowy na ruchomościach

Kupiłam budynek gorzelni wraz z wyposażeniem od spółki z o.o. X. Spółka X posiadała zadłużenia podatkowe wobec gminy. Wystąpiła do wójta gminy o ustanowienie zastawu na wyposażeniu wcześniej (...)

Zastaw skarbowy na wierzytelnościach

Zastaw skarbowy na wierzytelnościach

Szpital ma stałe i powtarzajace się zaległości podatkowe. Czy organ podatkowy może dokonać zastawu skarbowego na wierzytelnościach tego szpitala w NFOZ?

Skutki zmiany umowy zastawniczej

Skutki zmiany umowy zastawniczej

Jakie skutki dla ustanowionego zastawu rejestrowego ma zmiana umowy zastawu rejestrowego, na mocy której strony wskazały jako zabezpieczoną inną wierzytelność niż pierwotnie? W szczególności, (...)

Zastaw rejestrowy na samochodzie

Zastaw rejestrowy na samochodzie

Trzy lata temu kupiłem auto, które - jak się teraz okazało - było kupione przez poprzedniego właściciela na raty (zastaw sądowy - brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym i wydziale komunikacji), ten (...)

Zabezpieczenie rzeczowe a osobiste

Zabezpieczenie rzeczowe a osobiste

Jaka jest różnica pomiędzy zabezpieczeniem wierzytelności rzeczowym, a zabezpieczeniem osobistym? Chodzi mi o różnicę między tymi zabezpieczeniami zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzyciela. (...)

Odpowiedzialność zastawnika

Odpowiedzialność zastawnika

Czy odziedziczając samochód, na którym jest zastaw wynikający z niespłaconego kredytu mogę go oddać bankowi i czy bank - jeżeli obecna wartość samochodu zdaniem banku nie pokrywa pozostających (...)

Obciążenie samochodu zastawem

Obciążenie samochodu zastawem

Kupiłem samochód, który jak później się okazało, jest obciążony zastawem rejestrowym na rzecz banku. W dowodzie rejestracyjnym samochodu nie było żadnej wzmianki o ustanowieniu zastawu. W umowie (...)

Zastaw na rzeczach najemcy

Zastaw na rzeczach najemcy

Co powinien zrobić wynajmujący, jeżeli po zapłacie należnego długu przez najemcę i po odzyskaniu zastawionego mienia okaże się, że brakuje jakiś przedmiotów? Czy i jak ma udowodnić jaki był (...)

Powiadomienie najemcy o zajęciu rzeczy

Powiadomienie najemcy o zajęciu rzeczy

Czy wynajmujący powinien powiadomić najemcę o zamiarze dokonania zastawu? Czy najemca lub wynajmujący powinien spisać przy niezależnych świadkach zastawione przedmioty?

Zastaw na rzeczach najemcy lokalu

Zastaw na rzeczach najemcy lokalu

Czy wynajmujący ma prawo do zastawu rzeczy znajdujących się w wynajmowanym lokalu, ale należących do osób trzecich? Jakie przedmioty nie podlegają zastawowi?

Zajęcie rzeczy najemcy lokalu

Zajęcie rzeczy najemcy lokalu

Czy wynajmujący dokonując zajęcia mienia i zatrzymując rzeczy należące do wynajmującego odpowiada za ich nienaruszalność, ewentualną kradzież, zniszczenie? Czy wartość zastawionego mienia (...)

Zajęcie rzeczy najemcy

Zajęcie rzeczy najemcy

Właściciel lokalu bez jakiegokolwiek powiadomienia oraz wbrew zawartej umowie co do spłaty zaległego czynszu dokonał zajęcia mienia znajdującego się w wynajmowanym lokalu, poprzez wymianę kłódek. (...)

Sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem

Sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem

Chcę sprzedać samochód, który jest kupiony na kredyt. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw na ten samochód oraz cesja praw z polisy OC/AC. Czy jest możliwość "sprzedaży" takiego samochodu w dwóch (...)

Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

Zabezpieczenie rzeczowe i osobiste

Jakie są rodzaje zabezpieczeń długu rzeczowe, a jakie osobiste. Czy w przypadku jeśli dług zabezpieczony jest tylko rzeczowo, zbycie przedmiotu zwalnia od odpowiedzialności za dług?

Rejestr zastawów rejestrowych

Rejestr zastawów rejestrowych

Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów i gdzie to znaleźć?

Spłata należności zabezpieczonej zastawem

Spłata należności zabezpieczonej zastawem

Jakie dokumenty powinien przedstawić mi bank jeżeli dobrowolnie zwracam samochód będący zastawem kredytu?

Zakup samochodu z zastawem

Zakup samochodu z zastawem

Chcę kupić samochód od osoby cywilnej która prowadzi działalność gospodarczą. Samochód ten odkupiła od swego ojca który go miał w leasingu. W tej chwili w dowodzie rejestracyjnym widnieje właściciel (...)

1

2

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: