Zatrudnienie członków zarządu spółdzielni

Pytanie:

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd spółdzielni nie może pełnić swoich funkcji społecznie. Do tej pory było to praktykowane, natomiast po zmianie ustawy istnieją wątpliwości co do dostosowania do nowej regulacji prawnej. Co oznacza, że zarząd nie może pełnić swojej funkcji społecznie? Czy oznacza to, że członkowie zarządu muszą mieć jakieś fachowe przygotowanie, czy też chodzi tylko o odpłatne wykonywanie tej funkcji w ramach stosunku pracy czy np. umowy zlecenia? Czy można zatrudnić w takim przypadku członków na pół etatu czy mniej, oraz czy muszą być spełnione wymogi o płacy minimalnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.9.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie członków zarządu spółdzielni

Przepis art. 8[2] ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych rzeczywiście budzi wątpliwości co do tego, czy członkowie zarządu mogą pełnić swoje funkcje społecznie. Przepis ten obowiązuje od niedawna i brak jest jeszcze orzecznictwa sądów w tym zakresie.

Przy przyjęciu, że członek zarządu nie może pełnić swej funkcji społecznie, oznacza to, iż powinien otrzymywać wynagrodzenie (być zatrudniony). Zgodnie zaś z art. 52 ust. 1 ustawy Prawo spółdzielcze (stosowanej na mocy art. 1 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w takim zakresie, w jakim ta ustawa nie reguluje danej materii samodzielnie) z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy - w zależności od powierzonego stanowiska - na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 Kodeksu pracy). Nawiązanie stosunku pracy rodzi zaś obowiązek przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym i przepisów o minimalnym wynagrodzeniu.

Porady prawne

Przepisy nie wymagają, by członkowie zarządu byli zatrudnieni na cały etat lub na określoną część etatu. Nie ma też obowiązku, by członkowie posiadali profesjonalne przygotowanie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne