Zawieranie zakładów bukmacherskich przez internet

Pytanie:

"Czy zawieranie zakładów bukmacherskich przez internet jest w Polsce dozwolone? "

Odpowiedź prawnika: Zawieranie zakładów bukmacherskich przez internet

W myśl art. 14 ust. 3 ustawy o grach hazardowych przyjmowanie zakładów wzajemnych dozwolone jest wyłącznie w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych. (jest to dokładne powtórzenie treści art. 7 ust. 3 uchylonej ustawy o grach i zakładach wzajemnych z 1992 r.).
Warto w tym miejscu wspomnieć, że w trakcie prac ustawodawczych nad nową ustawą o grach hazardowych w projektach znajdował się dopisek do art. 14 ust. 3 „lub przez sieć Internet”. Ostatecznie jednak zrezygnowano z umieszczenia takiego zapisu w nowej ustawie.
Interpretując ściśle wskazany wyżej przepis należy stwierdzić, że zakłady wzajemne mogą być zawierane jedynie w punktach przyjmowania zakładów, a zatem nie jest dopuszczalne zawieranie takich zakładów przez Internet. Powszechnie jednak podnosi się zarzut, że przepis ten dotyczy jedynie zakładów „tradycyjnych” zawieranych w punktach przyjmowania takich zakładów, natomiast nie dotyczy zakładów, które z założenia nie są prowadzone w żadnych naziemnych punktach, ponieważ funkcjonują tylko i wyłącznie w Internecie.
Należy więc zauważyć, że zamiarem ustawodawcy było uregulowanie jedynie kwestii zawierania zakładów w „tradycyjny” sposób – z praktycznego bowiem punktu widzenia w roku 1992 problem zakładów internetowych jeszcze nie istniał.
Wydaje się jednak, że nie można stosować tak swobodnej interpretacji, która całkowicie wykluczałaby zastosowanie, mimo wszystko, obowiązującego przepisu prawa. W braku odmiennej regulacji zmuszeni jesteśmy więc stosować nie korespondujący z obecną rzeczywistoścą art. 14 ust. 3 ustawy o grach hazardowych do wszelkiego rodzaju zakładów.
Na dzień dzisiejszy należy więc uznać, że co do zasady zawieranie zakładów przez Internet jest niedopuszczalne w świetle wyżej powołanych przepisów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika