Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Pytanie:

We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej postanowili zmienić na ogrzewanie etażowe gazowe. Podkreślić tu należy, że wpływ na decyzje właścicieli miały wysokie koszty utrzymania lokali z centralnym ogrzewaniem miejskim. Oczywiście część najemców, których reprezentuje gmina podziela stanowisko właścicieli i chce dokonać zmiany ogrzewania lokali. W projekcie uchwały właściciele postanowili zapisać, że środki finansowe na wykonanie ogrzewania etażowego w lokalu ponosi właściciel. Biorąc powyższy zapis pod uwagę, w przypadku lokali gminnych to gmina zobowiązana byłaby ponieść te koszty. Zgodnie z ustawa o ochronie praw lokatorów (...) wynajmujący zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie m.in. z ciepła. Zdaniem gminy - gmina jako wynajmujący wywiązuje się z obowiązków ustawowych, a sama zmiana sposobu ogrzewania lokali i decyzja właścicieli. Czy gmina zobowiązana jest pokryć koszty związane ze zmianą ogrzewania z miejskiej sieci na ogrzewanie gazowe z budżetu gminy czy każdy z najemców powinien sam pokryć koszty zmiany?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące tego, kto powinien ponosić koszty zmiany instalacji ogrzewania centralnego należy odróżnić dwie sytuacje. Należy rozpatrzyć, czy dla dokonania zmiany sposobu ogrzewania konieczne jest wprowadzenie jednolitych rozwiązań we wszystkich lokalach, czy też możliwe jest współistnienie tych dwóch instalacji niezależnie – tzn. w taki sposób, że część lokali ogrzewana będzie w sposób dotychczasowy, a część ogrzewaniem etażowym gazowym. W pierwszym przypadku, tj. w razie wymiany całej instalacji, podjęcie takiej decyzji stanowiło by czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu i tym samym do jej dokonania niezbędne byłoby podjęcie stosownej uchwały podjętej przez większość właścicieli lokali. W przypadku podjęcia takiej uchwały, zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany instalacji byłby właściciel lokalu, czyli gmina. Powyższy wniosek jest też uzasadniony koniecznością zapewnienia najemcy lokalu należytego funkcjonowania ogrzewania centralnego.

Porady prawne

W drugim przypadku, tj. gdy nie będzie konieczne dokonanie zmiany wszystkich instalacji i część lokali w dalszym ciągu będzie mogła korzystać z dotychczasowego sposobu ogrzewania, gmina nie będzie zobligowana do jego zmiany. Tym samym nie będzie musiała ponosić kosztów wymiany instalacji. Jeśli natomiast najemca będzie chciał zmienić sposób ogrzewania wynajmowanego lokalu, to będzie musiał ponieść koszt tej wymiany.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy można eksmitować

Czy można eksmitować "na bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy

Czego może dotyczyć egzekucja świadczeń niepieniężnych?  Roszczenia niepieniężne wierzyciela mogą dotyczyć w szczególności: wydania rzeczy ruchomych – np. wydania samochodu, którego były najemca nie chce zwrócić, wydania nieruchomości, statku, opróżnienia pomieszczenia, (...)

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

Kasa mieszkaniowa to jeden ze sposobów uzyskania środków pieniężnych na planowaną inwestycję mieszkaniową. Kasa Mieszkaniowa jest działalnością banku, polegającą na prowadzeniu rachunków oszczędnościowo - kredytowych dla klientów indywidualnych i udzielaniu kredytów kontraktowych przeznaczonych (...)

Pustostany na mieszkania...

Pustostany na mieszkania...

Gminy mogą wnioskować o wsparcie Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ze spisu powszechnego, w ok. 11 proc. mieszkań w Polsce nikt nie mieszka. W niektórych regionach jest to nawet 16 proc. Jednocześnie ponad 60 proc. pustostanów to lokale komunalne, często w bardzo (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, (...)

Dopłaty do czynszu już w przyszłym roku

Dopłaty do czynszu już w przyszłym roku

Ustawa czeka na podpis Prezydenta Zakończono parlamentarne prace nad ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Celem nowych przepisów jest zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o dochodach zbyt wysokich, (...)

Budownictwo społeczne bez patologii

Budownictwo społeczne bez patologii

Nowa inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości - "Nieruchomości zbudowane dzięki publicznym środkom nie będą trafiać w ręce urzędników. Mogą z nich korzystać tylko osoby potrzebujące. W nowym projekcie przepisów wprowadzimy jasne kryteria przydziału takich mieszkań komunalnych" (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Informacja o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego Rada Ministrów zapoznała się z informacją o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, przygotowaną przez ministrów: rozwoju i finansów oraz infrastruktury i budownictwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego.   27 (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  Co to jest mieszkaniowy zasób gminy? Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich (...)

Sprzedamy mieszkanie bez zwrotu bonifikat

Sprzedamy mieszkanie bez zwrotu bonifikat

Osoby, które wykupiły mieszkania komunalne z gminną bonifikatą, mogą je sprzedać bez obaw o to, że będą musieli oddać część zarobku gminie - informuje Gazeta Prawna. Wszyscy, którzy wykupili mieszkania komunalne w okresie od 22 września 2004 r. do 21 października 2007 (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość (...)

Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych już wkrótce

Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych już wkrótce

Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ma rozwiązać problem braku mieszkań dla osób o dochodach zbyt wysokich, by ubiegać się o mieszkania (...)

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld zł oraz możliwość zasilania co roku Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł, a także dostęp do gruntów z zasobu KZN. To nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy (...)

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przygotowany przez ministra infrastruktury i budownictwa. Ustawa w ma przyczynić się do realizacji programu budowy dostępnych mieszkań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego (...)

NIK: Miejskie kamienice w rozsypce, bo urzędy nie dbają

NIK: Miejskie kamienice w rozsypce, bo urzędy nie dbają

Kontrola NIK wykazała, że zarządcy nie podejmowali skutecznych działań dla zahamowania procesu dekapitalizacji najstarszych budynków komunalnych. Stan techniczny tych obiektów ciągle się pogarszał, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ciągły niedobór środków na remonty (...)

Dopłaty do czynszu już w przyszłym roku

Dopłaty do czynszu już w przyszłym roku

Ustawa czeka na podpis Prezydenta Zakończono parlamentarne prace nad ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Celem nowych przepisów jest zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o dochodach zbyt wysokich, (...)

Budownictwo społeczne bez patologii

Budownictwo społeczne bez patologii

Nowa inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości - "Nieruchomości zbudowane dzięki publicznym środkom nie będą trafiać w ręce urzędników. Mogą z nich korzystać tylko osoby potrzebujące. W nowym projekcie przepisów wprowadzimy jasne kryteria przydziału takich mieszkań komunalnych" (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed (...)

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Informacja o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego Rada Ministrów zapoznała się z informacją o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, przygotowaną przez ministrów: rozwoju i finansów oraz infrastruktury i budownictwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego.   27 (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  Co to jest mieszkaniowy zasób gminy? Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich (...)

Sprzedamy mieszkanie bez zwrotu bonifikat

Sprzedamy mieszkanie bez zwrotu bonifikat

Osoby, które wykupiły mieszkania komunalne z gminną bonifikatą, mogą je sprzedać bez obaw o to, że będą musieli oddać część zarobku gminie - informuje Gazeta Prawna. Wszyscy, którzy wykupili mieszkania komunalne w okresie od 22 września 2004 r. do 21 października 2007 (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość (...)

Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych już wkrótce

Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych już wkrótce

Pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ma rozwiązać problem braku mieszkań dla osób o dochodach zbyt wysokich, by ubiegać się o mieszkania (...)

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld zł oraz możliwość zasilania co roku Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł, a także dostęp do gruntów z zasobu KZN. To nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy (...)

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przygotowany przez ministra infrastruktury i budownictwa. Ustawa w ma przyczynić się do realizacji programu budowy dostępnych mieszkań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego (...)

NIK: Miejskie kamienice w rozsypce, bo urzędy nie dbają

NIK: Miejskie kamienice w rozsypce, bo urzędy nie dbają

Kontrola NIK wykazała, że zarządcy nie podejmowali skutecznych działań dla zahamowania procesu dekapitalizacji najstarszych budynków komunalnych. Stan techniczny tych obiektów ciągle się pogarszał, powodując zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ciągły niedobór środków na remonty (...)

Raport o stanie mieszkalnictwa

Raport o stanie mieszkalnictwa

W latach 2011-2019 liczba mieszkań oddanych w Polsce do użytku wzrosła o 58%. Rok 2019 był pod tym względem rekordowy. Wciąż jednak zmagamy się z deficytem mieszkaniowym. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju na koniec 2019 r. wyniósł on 650 tys. mieszkań. Obiektywnie najtrudniejsza (...)

Gminne lokale tylko dla ubogich

Gminne lokale tylko dla ubogich

Odebranie mieszkania bogatym i oddanie biednym – tak w skrócie można streścić nowy pomysł ministerstwa infrastruktury. Resort opublikował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Dokument pozwoli samorządom zawierać umowy z każdym (...)

Zmiany istotne dla mieszkańców mieszkań komunalnych

Zmiany istotne dla mieszkańców mieszkań komunalnych

Co zainteresuje wykupujących mieszkania komunalne? Od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, (...)

Lokal za Grunt

Lokal za Grunt

Dlaczego wprowadzono rozwiązanie? Lokal za Grunt to instrument rozwoju inwestycji. Dzięki temu rozwiązaniu rząd chce ograniczyć bariery w pozyskiwaniu przez inwestorów nieruchomości o potencjale inwestycyjnym oraz zwiększać elastyczność samorządów w podejmowaniu decyzji (...)

Lokal za Grunt – Senat przyjął pierwszą ustawę z rynkowej części pakietu mieszkaniowego

Lokal za Grunt – Senat przyjął pierwszą ustawę z rynkowej części pakietu mieszkaniowego

Inwestorzy będą mogli nabywać grunty od gmin w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnotom samorządowym – takie będą efekty ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, którą przyjął dziś bez poprawek Senat. Rozwiązanie to będzie (...)

Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Rząd chce zwiększyć dostępność gruntów pod inwestycje mieszkaniowe. Chodzi o ograniczenie jednej z podstawowych barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej w Polsce, jaką jest zbyt mała oferta rynkowa nieruchomości odpowiednich pod zabudowę. Ponadto, samorządy gminne otrzymają (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej

Waloryzacja kaucji mieszkaniowej

W jaki sposób rozliczyć kwotę kaucji mieszkaniowej, wpłaconej w 1969 roku w wysokości 2694 zł. Prosimy o podanie sposobu rozliczenia wraz ze wzorem. Kaucja dotyczy mieszkania komunalnego położonego (...)

Wyrok TK a wykup mieszkań komunalnych

Wyrok TK a wykup mieszkań komunalnych

Do wyroku TK w/s wykupu po szczególnie niskich cenach mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych, również gminy sprzedawały mieszkania komunalne ich najemcom po bardzo niskich cenach ze znacznymi, (...)

Zakup wolnego lokalu od gminy

Zakup wolnego lokalu od gminy

W bloku komunalnym znajduje się mieszkanie, które zajmowane jest przez rodziny patologiczne (najczęściej alkoholików). Ostatnio kolejni zostali eksmitowani. Mieszkanie stoi puste i zdemolowane. Czy (...)

Wypowiedzenie najmu przez gminę

Wypowiedzenie najmu przez gminę

Czy skoro przydział na mieszkanie komunalne otrzymałam skierowaniem kierownika jednostki (Komendanta Policji), gdyż wówczas to mieszkanie było w dyspozycji Komendy Policji, to czy obecnie mogę mieć (...)

Odstępne przy zamianie mieszkania komunalnego

Odstępne przy zamianie mieszkania komunalnego

Czy przy zamianie mieszkania komunalnego na komunalne z najemcą lokalu płaci się odstępne za metraż powierzchni użytkowej? Jeśli tak, to jaka to miałaby być cena? Od czego jest ona uwarunkowana (...)

Wykup mieszkania komunalnego

Wykup mieszkania komunalnego

Posiadam umowę z Urzędem Gminy na mieszkanie komunalne. Zwróciłem się z prośbą o jego wykup i uzyskałem odpowiedź negatywną (powodem była budowa własnego domu). Przedtem sąsiadce, która była (...)

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu socjalnego

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu socjalnego

Czy rodzice zajmujący mieszkanie komunalne mogą zostawić je synowi, jeśli wyprowadzą się np. do nowowybudowanego domu? Jakich czynności należałoby dokonać, aby można było to zrobić i syn mógł (...)

Mieszkanie komunalne a osoba odpowiedzialna za dokonywanie napraw

Mieszkanie komunalne a osoba odpowiedzialna za dokonywanie napraw

Mieszkam w mieszkaniu, które jest administrowane przez Zakład gospodarki Komunalnej w Krakowie ( tak jak z resztą i cała kamienica ), sąsiadowi pękła rura w podłodze, czego skutkiem zalało mi (...)

Utrata prawa do mieszkania kwaterunkowego

Utrata prawa do mieszkania kwaterunkowego

Jakie okoliczności muszą zachodzić, aby przydział lokalu utracił moc prawną? Czy wymeldowanie osoby uprawnionej jest taką przesłanką? Czy mając przydział kwaterunkowy można być współwłaścicielem (...)

Zakup mieszkania a zameldowanie

Zakup mieszkania a zameldowanie

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego. Chciałbym wykupić mieszkanie. Czy brat, który jest zameldowany w tym lokalu nabywa rownież prawo własności? Nadmieniam, że całą sumę wpłacam (...)

Zamiana

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze (...)

Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

Jestem właścicielem mieszkania komunalnego, jednocześnie buduję dom. Zakład komunalny przysyła mi pisma ze mam zdać mieszkanie komunalne, lecz na razie nie mam funduszy na wykończenie budynku, (...)

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne

W 1998 r. złożyłem wniosek o mieszkanie komunalne (właścicielem jest gmina). Rozpatrzono go pozytywnie i w grudniu ubiegłego roku byłem w ADM-ie drugi na liście, by otrzymać lokal. Kiedy w lutym (...)

Udział w mieszkaniu a zwrot bonifikaty

Udział w mieszkaniu a zwrot bonifikaty

Teściowa wykupiła 4 lata temu mieszkanie komunalne z bonifikatą. Zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie (...)

Nabycie własności mieszkania komunalnego

Nabycie własności mieszkania komunalnego

Czy można nabyć na własność mieszkanie komunalne? Jakie warunki trzeba spełnić, kto może nabyć takie mieszkanie? Mieszkanie komunalne, czyli mieszkanie od gminy. Jest to bowiem potoczna nazwa (...)

Wyrok TK a wykup mieszkań komunalnych

Wyrok TK a wykup mieszkań komunalnych

Do wyroku TK w/s wykupu po szczególnie niskich cenach mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych, również gminy sprzedawały mieszkania komunalne ich najemcom po bardzo niskich cenach ze znacznymi, (...)

Zakup wolnego lokalu od gminy

Zakup wolnego lokalu od gminy

W bloku komunalnym znajduje się mieszkanie, które zajmowane jest przez rodziny patologiczne (najczęściej alkoholików). Ostatnio kolejni zostali eksmitowani. Mieszkanie stoi puste i zdemolowane. Czy (...)

Wypowiedzenie najmu przez gminę

Wypowiedzenie najmu przez gminę

Czy skoro przydział na mieszkanie komunalne otrzymałam skierowaniem kierownika jednostki (Komendanta Policji), gdyż wówczas to mieszkanie było w dyspozycji Komendy Policji, to czy obecnie mogę mieć (...)

Odstępne przy zamianie mieszkania komunalnego

Odstępne przy zamianie mieszkania komunalnego

Czy przy zamianie mieszkania komunalnego na komunalne z najemcą lokalu płaci się odstępne za metraż powierzchni użytkowej? Jeśli tak, to jaka to miałaby być cena? Od czego jest ona uwarunkowana (...)

Wykup mieszkania komunalnego

Wykup mieszkania komunalnego

Posiadam umowę z Urzędem Gminy na mieszkanie komunalne. Zwróciłem się z prośbą o jego wykup i uzyskałem odpowiedź negatywną (powodem była budowa własnego domu). Przedtem sąsiadce, która była (...)

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu socjalnego

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu socjalnego

Czy rodzice zajmujący mieszkanie komunalne mogą zostawić je synowi, jeśli wyprowadzą się np. do nowowybudowanego domu? Jakich czynności należałoby dokonać, aby można było to zrobić i syn mógł (...)

Mieszkanie komunalne a osoba odpowiedzialna za dokonywanie napraw

Mieszkanie komunalne a osoba odpowiedzialna za dokonywanie napraw

Mieszkam w mieszkaniu, które jest administrowane przez Zakład gospodarki Komunalnej w Krakowie ( tak jak z resztą i cała kamienica ), sąsiadowi pękła rura w podłodze, czego skutkiem zalało mi (...)

Utrata prawa do mieszkania kwaterunkowego

Utrata prawa do mieszkania kwaterunkowego

Jakie okoliczności muszą zachodzić, aby przydział lokalu utracił moc prawną? Czy wymeldowanie osoby uprawnionej jest taką przesłanką? Czy mając przydział kwaterunkowy można być współwłaścicielem (...)

Zakup mieszkania a zameldowanie

Zakup mieszkania a zameldowanie

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego. Chciałbym wykupić mieszkanie. Czy brat, który jest zameldowany w tym lokalu nabywa rownież prawo własności? Nadmieniam, że całą sumę wpłacam (...)

Zamiana

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze (...)

Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

Mieszkanie socjalne a budowa mieszkania

Jestem właścicielem mieszkania komunalnego, jednocześnie buduję dom. Zakład komunalny przysyła mi pisma ze mam zdać mieszkanie komunalne, lecz na razie nie mam funduszy na wykończenie budynku, (...)

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne

W 1998 r. złożyłem wniosek o mieszkanie komunalne (właścicielem jest gmina). Rozpatrzono go pozytywnie i w grudniu ubiegłego roku byłem w ADM-ie drugi na liście, by otrzymać lokal. Kiedy w lutym (...)

Udział w mieszkaniu a zwrot bonifikaty

Udział w mieszkaniu a zwrot bonifikaty

Teściowa wykupiła 4 lata temu mieszkanie komunalne z bonifikatą. Zgodnie z ustawą z 24 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie (...)

Nabycie własności mieszkania komunalnego

Nabycie własności mieszkania komunalnego

Czy można nabyć na własność mieszkanie komunalne? Jakie warunki trzeba spełnić, kto może nabyć takie mieszkanie? Mieszkanie komunalne, czyli mieszkanie od gminy. Jest to bowiem potoczna nazwa (...)

Przejęcie lokalu kwaterunkowego

Przejęcie lokalu kwaterunkowego

Wraz z żoną jestem głównym najemcą mieszkania kwaterunkowego. Czy jest możliwe uczynienie dorosłego syna zameldowanego razem z nami głównym najemcą tego mieszkania? Z żoną chcemy przeprowadzić (...)

FORUM PRAWNE

Indywidualne ogrzewanie w bloku

Indywidualne ogrzewanie w bloku Co powinienem zrobić, aby odłączyć się od CO i wykonać indywidualne ogrzewanie w bloku ( czwarte piętro, ostatni użytkownik CO) wspólnoty mieszkaniowej. Jak przedstawiają (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Mieszkania komunalne

Mieszkania komunalne Władze miasta odmawiają wykupu na własność mieszkania komunalnego zasłaniając się problemami z podziałem gruntu ze wzgędu na stojący tam budynek gospodarczy. Czy mają prawo (...)

mieszkania komunalne

mieszkania komunalne Jakie sankcje grożą za nieprzyjęcie mieszkania komunalnego ze względu na to, iż jest one gorsze dla posiadaczki teraźniejszego mieszkania, w którym nie może już mieszkać, (...)

Rząd będzie zabierał mieszkania socjalne!

Rząd będzie zabierał mieszkania socjalne! Nowy pomysł resortu zakłada że samorządy będą podpisywać umowy najmu na czas określony, po tym czasie lokator będzie musiał ponownie przejść weryfikację (...)

wyższe czynsze za mieszkania komunalne!!

wyższe czynsze za mieszkania komunalne!! Maja prawo podnieśc czynsze za mieszkania komunalne o 100%?!?!?!?! Przeciez to jest niemożliwe do zapłacenie, o drugie tyle?! to jest bezprawie, co ludzie mają (...)

kto remontuje mieszkania komunalne?

kto remontuje mieszkania komunalne? kto remontuje mieszkania komunalne?

jak otrzymac mieszkania komunalne w pruszkowie?

jak otrzymac mieszkania komunalne w pruszkowie? jak otrzymac mieszkania komunalne w pruszkowie?

czy małżeństwo może mieć dwa mieszkania komunalne?

czy małżeństwo może mieć dwa mieszkania komunalne? czy małżeństwo może mieć dwa mieszkania komunalne?

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek

Mieszkanie komunalne po śmierci najemcy i stały meldunek Mam stały meldunek (od niedawna) w mieszkaniu komunalnym,w którym głownym najemcą jest moja babcia. czy administacja ma prawo wysiedlić mnie (...)

Mieszkania komunalne

Mieszkania komunalne Władze miasta odmawiają wykupu na własność mieszkania komunalnego zasłaniając się problemami z podziałem gruntu ze wzgędu na stojący tam budynek gospodarczy. Czy mają prawo (...)

mieszkania komunalne

mieszkania komunalne Jakie sankcje grożą za nieprzyjęcie mieszkania komunalnego ze względu na to, iż jest one gorsze dla posiadaczki teraźniejszego mieszkania, w którym nie może już mieszkać, (...)

Rząd będzie zabierał mieszkania socjalne!

Rząd będzie zabierał mieszkania socjalne! Nowy pomysł resortu zakłada że samorządy będą podpisywać umowy najmu na czas określony, po tym czasie lokator będzie musiał ponownie przejść weryfikację (...)

wyższe czynsze za mieszkania komunalne!!

wyższe czynsze za mieszkania komunalne!! Maja prawo podnieśc czynsze za mieszkania komunalne o 100%?!?!?!?! Przeciez to jest niemożliwe do zapłacenie, o drugie tyle?! to jest bezprawie, co ludzie mają (...)

kto remontuje mieszkania komunalne?

kto remontuje mieszkania komunalne? kto remontuje mieszkania komunalne?

jak otrzymac mieszkania komunalne w pruszkowie?

jak otrzymac mieszkania komunalne w pruszkowie? jak otrzymac mieszkania komunalne w pruszkowie?

czy małżeństwo może mieć dwa mieszkania komunalne?

czy małżeństwo może mieć dwa mieszkania komunalne? czy małżeństwo może mieć dwa mieszkania komunalne?

Mieszkam w dużym budynku: 10 rodzin to Wspólnota, 7 rodzin to mieszkania komunalne. Wspólnota chce

Mieszkam w dużym budynku: 10 rodzin to Wspólnota, 7 rodzin to mieszkania komunalne. Wspólnota chce Mieszkam w dużym budynku: 10 rodzin to Wspólnota, 7 rodzin to mieszkania komunalne. Wspólnota chce (...)

Mieszkania komunalne wykup

Mieszkania komunalne wykup Witam, mam pytanie czy od 2012 roku zmienily sie przepisy dotyczace wykupu mieszkan komunalnych w Warszawie i czy jesli ja zlozylem wniosek o wykup jeszcze w 2010 roku i sprawa (...)

PILNIE! CHCĘ ZATRZYMAĆ MIESZKANIE PO BABCI CZY LEPIEJ ZROBIĆ "SZTUCZNY" ROZWÓD?

PILNIE! CHCĘ ZATRZYMAĆ MIESZKANIE PO BABCI CZY LEPIEJ ZROBIĆ "SZTUCZNY" ROZWÓD? Jestem zameldowana tymczasowo u babci w mieszkaniu komunalnym będącym w dyspozycji MSW ,nie chcą mnie zameldować (...)

Porady prawne